Energi

Silar fram litium ur hetvatten

En ny metod att filtrera fram litium ur vatten från underjordiska termiska källor kan bidra till försörjningen av den åtråvärda metallen.

Publicerad

Företaget Simbol Mining utvecklar en metod att filtrera hetvattnet som kommer från saltvattenkällor 3000 meter under marken vid det geotermiska kraftverket Salton Sea i Kalifornien.

Man räknar med att Salton Sea innehåller väl så mycket litium som de saltsjöar i Bolivias och Chiles bergstrakter, där en stor del av världens litiumutvinning sker idag.

Problemet med utvinning i det salta vattnet är att det är så kvartsrikt. Kvartset sätter igen porerna i filter man tidigare använt för att utvinna exempelvis zink.

Men Simbol Mining ska via licensavtal med Lawrence Livermore National Laboratoy använda en filtreringsmetod som avskiljer kvarts utan att filtret blir igensatt.

En testanläggning ska byggas vid kraftverket där Simbol Mining ska pröva att utvinna ett ton litium i månaden till att börja med. Blir anläggningen framgångsrik ska man öka produktionen .

Företaget räknar med att senare under decenniet kunna utvinna 100000 ton litiumkarbonat ur det varma salta underjordiska vattnet. Dessutom hoppas man kunna utvinna andra värdefulla mineral med metoden.

Efterfrågan på litium väntas explodera i takt med att antalet eldrivna bilar kommer att öka under 2010-talet, där litium är en viktig beståndsdel i de batterier som ska användas i dessa bilar.