Energi

Laddstolpar i mängd när EU ställer om

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på väg in till torsdagens transportministermöte i Bryssel. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på väg in till torsdagens transportministermöte i Bryssel. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Laddstolpar var sjätte mil är vad EU vill ha för att få fart på omställningen till fossilfria transporter. Men det blir skillnad på Berlin och Norrland.

Publicerad

En hel rad förslag på transportområdet ingår i EU-kommissionens stora klimatpaket från i somras. Målet är att år 2030 vara ”fit for 55” – och ha nått en 55-procentig utsläppsminskning jämfört med nivån år 1990. Det ska bland annat göras genom krav på ökad mängd hållbart bränsle för flygplan och fartyg och inte minst inom landtransporterna.

Det blir dyrt, säger kritikerna. Fast ekonomiskt i längden, anser anhängarna.

– Det här är ingenting som hämmar konkurrenskraften. Det stärker den, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som på torsdagen diskuterade klimatförslagen med sina kollegor från övriga EU.

Var sjätte mil?

För EU:s vägar finns tydligt uttalade mål. År 2030 ska det finnas 3,5 miljoner laddningsstationer för elbilar runt om i unionen och kapaciteten ska uppgå till minst en kilowatt per registrerad elbil.

Längs de viktigaste transportlederna ska det få vara max 60 kilometer mellan laddstolparna. Fast om det verkligen går att kräva i alla länder, oavsett storlek, återstår att se.

– Det viktiga är att vi bygger ut laddinfrastrukturen och det gör vi i Sverige i väldigt stor utsträckning. När det gäller hur tätt de ska stå så har vi sagt att det är viktigt att vi har ett regelverk som fungerar i alla länder. Det är en viss skillnad mellan att ha laddningsinfrastruktur i Berlin och längs E45-an i norra Sverige, konstaterar Eneroth.

Klart nästa år?

Någon enad åsikt om klimatförslagen väntas inte i ministerrådet än på ett tag.

– Det kommer väl att ta kanske ytterligare ett halvår eller så, men jag tror också att det är oerhört viktigt att länderna inte väntar på EU-beslut utan själv tar initiativ och visar att det går att påskynda utbyggnaden, säger infrastrukturministern i Bryssel.

Fakta: EU och klimatet

EU ska till år 2030 ha minskat sina utsläpp med minst 55 procent, jämfört med 1990 års nivåer. För att vara ”fit for 55” har en rad specifika förslag presenterats, bland annat om att införa en importavgift på varor från länder som inte har lika skarpa klimatåtaganden.

Andra åtgärder är ändringar i handeln med utsläppsrätter, för att även få in sjötrafik, vägtransporter och byggnader. Nya utsläppsgränser kommer sedan i praktiken att innebära ett förbud för försäljning av nya bensin- och dieselbilar om drygt tio år.

Nya målsättningar ska också sättas upp när det gäller hur stor del av energin som ska vara förnybar, både allmänt och när det gäller olika drivmedel.