Tekniklektioner sågas av Skolinspektionen

2014-05-27 08:57  

Undervisningen i teknik får kritik av Skolinspektionen. Teknikintresset minskar drastiskt, särskilt bland flickor. Varannan lärare saknar behörighet.

Skolinspektionen har för första gången granskat undervisningen i teknik i grundskolan. Den 30-sidiga rapporten bekräftar bilden av ett ämne som är satt på undantag. På de 22 skolor som Skolinspektionen besökt saknar hälften av tekniklärarna behörighet. Trots att teknik är ett eget ämne saknas det ofta både på schemat och i skolornas timplaner.

Ett av målen med teknikämnet är att öka elevernas intresse för teknik, men i stället för att öka så minskar intresset? – allra mest bland flickor. I femte klass svarar 88 procent av pojkarna och 86 procent av flickorna att de tycker att teknikämnet är intressant. I nionde klass är motsvarande siffror 70 respektive 37 procent.

– Det är det mest allvarliga resultatet, säger Christian Magnusson, som lett granskningen på Skolinspektionen.

Av rapporten framgår att tekniken många gånger blir en ”pysselaktivitet med svag teoretisk förankring”. Elever vittnar om för enkla och alltför styrda bygguppgifter som de inte förstår syftet med.

– Eleverna förstår inte vad de ska lära sig. Många lärare är också obekväma med att undervisa i teknik, och det gäller också behöriga lärare, säger Christian Magnusson.

Vidare saknas undervisningsmaterial och utrustning, särskilt i de högre årskurserna. Trots önskemål från eleverna så används till exempel inte datorer i undervisningen.

Antalet undervisningstimmar varierar stort. Trots att kursplanen utgår från cirka 200 timmar teknik i grundskolan så hade en skola bara avsatt 75.

– På så få timmar är det inte rimligt att man hinner med kursplanen, säger Christian Magnusson.

Undervisningen håller också en alltför låg nivå. Det finns exempel på skolor där undervisningen på högstadiet är på mellanstadie­nivå.

Det reser frågetecken kring betygssättningen. Trots att många skolor inte följer kursplanen så får nästan alla elever godkända betyg.

– Betygssättningen har inte ingått i vår granskning, men här finns en motsägelse som det finns skäl att titta vidare på säger Christia­n Magnusson.

Han understryker att det trots allt finns ljusglimtar.

– Det finns många eldsjälar som gör ett fantastiskt jobb. De skolor som vi besökt har också fått en knuff framåt, säger Christian Magnusson.

De granskade skolorna måste nu rapportera till Skolinspektionen hur de kommer att förbättra teknikundervisningen.

Så säger Ny Tekniks läsare

Ny Teknik bad läsarna rapportera om teknik står på schemat, om ­teknikläraren är behörig och om barnens intresse för teknik ökat.

De drygt 60 svaren ger ungefär samma bild som skolinspektionens granskning.

 

38 procent svarar att ­teknik står på schemat.

33 procent svarar att läraren är behörig.

33 procent svarar att intresset för teknik ökat.

Några av kommentarerna:

”Tyvärr har sonens (Åk 5) intresse för teknik minskat nu när de för första gången har haft teknik. Han och hans klasskompisar tycker att det är sååå ointressant.”

 

”För min son (åk 8) har ämnet teknik stimulerat ett redan stort teknikintresse ytterligare. Just nu har man ett projektarbete där man ska konstruera och bygga en bro inom en given budget.”

 

”När min dotter hade teknik i åk 6 förra året fick hon under hela terminen titta på tecknade verktyg, ”lära sig” vad de används till och teckna av teckningarna till ett eget papper.”

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt