Södra länken: Enkelriktat i längsta tunneln

2004-10-22 08:32  
Konstverk pryder tunneln.

Sveriges största vägtunnelbygge, södra länken i Stockholm, öppnas för trafik den 24 oktober. De underjordiska trafikplatserna och de handikappanpassade nödutgångarna är en stor och en liten teknisk sak som gör södra länken unik även internationellt.

Själva längden på tunnlarna är inte så mycket att skryta med. Även om de 4,5 tunnelkilometerna lätt bräcker exempelvis Götatunnelns 1,5 kilometer (klar 2006), är det utomlands inte ovanligt med tunnlar över en mil.

- Däremot är det unikt med hela trafiklösningen under jord, säger Bernt Freiholtz, tunnelexpert på Vägverket i Borlänge.

Ett av Södra länkens åtta
konstverk, gula bågar, i
huvudtunneln österut vid
avfarten mot Nynäsvägen.
Konstnären som har gjort
utsmyckningen på bilden heter
Gösta Wessel.
Foto: Mikael Ullén
Fyra av de sex trafikplatserna ligger i stora bergrum, som man har fått inreda med ramper och broar för att trafiken ska gå som den ska. Dessutom har trafikplatserna försetts med konstnärlig utsmyckning för att underlätta orienteringen.

Säkerheten har prioriterats. All trafik är enkelriktad, en tunnel i vardera riktningen. Tunnlarna teve-övervakas dygnet runt från trafikledningscentralen Trafik Stockholm. Dessutom finns en automatisk incidentdetektering, det vill säga larmet går om det händer något onormalt. Nödutgångar finns med 100-150 meters mellanrum.

- Där har vi tagit bort trösklarna för att underlätta för rullstolsburna att ta sig ut, säger Bernt Freiholtz. Där finns sedan rum med nödtelefon där de kan invänta hjälp.

Speciellt för Södra länken är även det vita innertaket, som hänger högt över vägbanan. Meningen är att det ska ge bättre vägledning. Man ser hur tunneln svänger, stiger eller sjunker. Längs tunnelns väggar finns också krockskyddande barriärer.

- Själva bygget har inte drabbats av några större tekniska problem, säger Hans Jenefors, Vägverkets biträdande projektchef. Berggrunden i Stockholm är väldigt lämplig för tunnelbyggen. Den största avvikelsen var att vi fick förlänga betonginklädnaden med 30 meter på ett ställe där vi kom för nära marknivån.

Enligt de första planerna skulle delar av tunnlarna ha öppnats för ett år sedan. Nu blev det inte så. Entreprenören NCC och vägverket tvistade om vems fel förseningarna var, men nu har man gjort upp i godo.

- Branden i tunneltaket i början av året var en bagatell, säger Hans Jenefors:

- Det var några kvadratmeter isolering på innertaket som brann en stund och det hade med byggarbetet att göra.

Farligt gods får transporteras i tunnlarna, men bara mellan klockan 19 och klockan 7. Där har Vägverket gjort bedömningen att det är bättre att ta det i tunneln, där färre människor är exponerade vid en olycka, än uppe på gatorna.

Till sist: Vad har man gjort av de två miljoner kubikmeter berg som schaktats bort?
- De har malts ner och gått in i den vanliga byggverksamheten. I Stockholm går det åt 7 miljoner ton sten varje år. Vi bidrog med 5 miljoner ton under två år, säger Hans Jenefors.

Eddie Pröckl

Mer om: Byggprojekt Bygg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt