De vill kartera även inomhusvärlden

2017-12-13 10:01  

Världens utomhusmiljöer är redan karterade och vägbeskrivning via telefonen en självklarhet. Nu kan det vara dags för inomhusmiljöerna.

Tänk dig att du är jourhavande fastighetstekniker och larmet om att en röklucka öppnats går i någon av alla fastigheter du har att bevaka. Du tar bilen till platsen, ett större företag eller institution, får tillträde till byggnaden med ett automatiskt nyckelsystem, tar upp din telefon och guidas sedan till rökluckans plats utan att på förhand känna till anläggningen. Rökluckan kan återställas och jobbet är klart.

Det är en av många tillämpningar som kan komma att bli möjlig genom kartering av inomhusmiljöer. Ett sådant projekt genomförs just nu av fastighetsägaren Akademiska hus som har tagit hjälp av it-konsultbolaget Zynka bim. Idén är alltså i princip samma sak som exempelvis Google har gjort med utomhusmiljöer och som förändrat hur vi orienterar oss i det offentliga rummet.

Akademiska hus uppför just nu andra etappen av Johanneberg science park på Chalmers i Göteborg, kallat A working lab. Byggnaden blir något av en experimentverkstad när det kommer till digitalisering inom fastighetsbranschen.

Det finns inget entydigt svar på hur långt fastighetsbranschen har kommit inom digitalisering (se faktaruta). Inom Akademiska hus har man under året jobbat med att få en digitaliseringsstrategi på plats men innovationsledare Peter Karlsson påpekar att de generellt sett långa hyreskontrakten kanske inte snabbar på utvecklingen. Hans powerpoint-presentation är fylld av bilder på outnyttjad kapacitet i fastighetsbranschen –och bilder på feta katter.

- Frågan vi ställt oss är om vi bara vill leverera stål, betong och glas eller också tjänster som skapar affärsnytta och en bättre upplevelse för våra kunder, säger han.

Petter Bengtsson är innovationsledare på Zynka Bim, där Bim står för byggnadsinformationsmodellering. Vid projektering av ett bygge görs en 3d-modell som visar geometri, material, ledningar och så vidare.

- Bim är skåpmat i storstäderna vid projektering. Nu tittar vi på Bim i förvaltning och hur vi kan dela med oss av datan till de som använder byggnaden, säger han.

Det som oftast brukar nämnas när det gäller digitalisering inom fastighetsförvaltning är hur exempelvis ventilation och belysning på ett smart sätt kan anpassas efter behovet. Men detta projekt vill gå längre än så och kartera hela inomhusmiljön, vilket skapar massor av nya möjligheter, exempelvis möjligheten till vägvisning och smart rumsbokning.

Karteringen genomförs med en vagn utrustad med tre lidar-enheter och sex kameror. Med hjälp av lidar, alltså en laserradar, scannar man fram rummets geometri. Resultatet blir ett punktmoln med en punkttäthet på 5 millimeter. Bilderna som har tagits av kamerorna matchas sedan ihop med punktmolnet och en digital tvilling av interiören har skapats. Dessutom mäts wifi- och blåtandstäckning samt magnetfält. Den informationen i kombination med bildigenkänning gör att du kan bestämma din exakta position med en vanlig mobiltelefon. Och därefter få en vägbeskrivning till exempelvis vaktmästeriet.

Vagnen levereras av ett tyskt företag och kostar ett par miljoner kronor. Den genererar cirka 40 GB data per 4 000 kvadratmeter vilket efter behandling kan krympas till en fjärdedel. Vagnen gör det möjligt att kartera tio till trettiotusen kvadratmeter per dag.

A working lab ska stå klart år 2019. Vilka tjänster som då kommer att finnas tillgängliga för hyresgäster är inte riktigt bestämt. Peter Karlsson nämner framför allt en tjänst som gör det möjligt att boka ett rum per timme, vilket inte går i dag.

- Sveriges kontor används bara till 40 procent i dag, kan vi få upp det till 50 så är mycket vunnet, säger han.

Digitalisering i fastighetsbranschen

I Vismas digitaliseringsindex från 2016 hamnar fastighetsverksamhet på tredje plats med en digitaliseringsgrad på 46 procent, långt före byggbranschen på 33 procent och över rikssnittet på 38 procent. Men den mätningen gäller främst ekonomi och administration.

En studie av 12 fastighetsägare och -förvaltare gjord av Stockholms stad i år och inriktad på delade ytor samt produkter och tjänster visar att "de flesta befinner sig i stadiet att de ska definiera vad digitalisering innebär för dem, vilken väg de ska välja och hur mycket de ska investera".

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt