Opinion

”Varför protesterar inte S och M mer mot fossil gas i energinät i EU?”

Emma Wiesner, ledamot EU-parlamentet, Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

DEBATT. Varken Socialdemokraternas eller Moderaternas partigrupper har visat något stort intresse att få bort fossil gas när EU:s regelverk för energinät som går över nationsgränser nu uppdateras, skriver Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C).

Texten är uppdaterad, se not längst ned

För att klara energiomställningen har EU-länderna enats om att samarbeta på energiområdet, den så kallade energiunionen. För att integrera våra energimarknader väljer man ut ett antal gränsöverskridande projekt som anses vara extra viktiga.

Dessa projekt ska underlätta för energisamarbetet och är en viktig del för energiomställningen – och grundar sig på ett större europeiskt regelverk för energinät över gränserna. På grund av hur det nuvarande ser ut så har kommissionen i det förra urvalet valt att prioritera hela 32 projekt för naturgas och 6 projekt för att investera i olja.

Det är häpnadsväckande. Men nu ska regelverket uppdaterats och Europaparlamentet har en viktig roll i att fasa ut fossil energi.

Dagens regelverk möjliggör nämligen satsningar både på elnät och fossil energi. Rörledningar för naturgas mellan medlemsländerna har ansetts vara kritiska för att klara energiförsörjningen. Att bygga ledningar för fossil naturgas innebär dock att viktiga investeringar och kapital läggs på helt fel resurser. I dag är 73 procent av Europas energi fortfarande fossil. Då kan vi inte låsa fast in oss i denna gamla och klimatfientliga teknik, utan fokus måste vara att ställa om och stärka det förnybara.

Därför är det nu bra att regelverket (ofta kallat TEN-E, förordningen om transeuropeiska energinät) ska uppdateras och att kriterierna ska ses över. Förslaget ligger på Europaparlamentets bord men det inledande arbetet ser dessvärre mörkt ut. Huvudförhandlaren, som är från Europaparlamentets polskkontrollerade populistgrupp, har föga förvånande valt att gå fram med ett förslag som till och med uppmuntrar till fler investeringar i fossil gas och nya gasledningar.

Moderaterna och Socialdemokraterna måste göra allt för att motverka dessa strömningar i sina respektive grupper. Svenske socialdemokraten Erik Bergkvist sitter runt förhandlingsbordet, kommer han se till att stå upp för det förnybara? Moderaternas partigrupp har under de senaste åren vid flera tillfällen röstat för att försvara den fossila gasen. Står svenska Moderaterna bakom det?

Det är olyckligt när både moderaternas och socialdemokraternas partigrupper inte tar tillräckligt med kamp mot fossila bränslen i Europas energisystem.

Till skillnad från denna gammalmodiga och trötta energipolitik väljer jag och Centerpartiet att framåt med fem konkreta förslag för hur regelverket kan förbättras  och skapa ett modernt energisystem som stärker den förnybara energin:

  • Sprid klimatvänlig värme i hela EU. Det är inte bara el som behöver transporteras mellan våra gränser. Inte minst på kontinenten finns det en stor potential för att både fjärrvärme och fjärrkyla ska kunna byggas i gemensamma energiprojekt och transportera värme och kyla mellan gränser. Därför bör infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla inkluderas i ramverket.
  • Satsa på teknik som stabiliserar elnätet. När vi får in mer förnybar energi kommer det krävas ny teknik och fler elkraftskomponenter för att balansera och stärka upp elnätet.
  • Inkludera batterier och energilager i elnätet. Just nu pågår stor utveckling inom både batterier och vätgasproduktion i EU. Dessa installationer medför stor nytta för hela energisystemet trots att de installeras lokalt.
  • Satsa på gemensam infrastruktur för minusutsläpp. När tekniken för att avskilja koldioxid (så kallad CCS/U)  användas oftare öppnas stora möjligheter att på ett effektivt sätt minska industrins utsläpp. Men alla länder kan inte bygga egna lager för koldioxidlagring på grund av geologiska förutsättningar. Därför bör koldioxidlagring vara av gemensamt EU-intresse så att koldioxiden kan transporteras och lagras på ett effektivt sätt runt om i unionen.
  • Inkludera infrastruktur för vätgas. Allt eftersom behovet och möjligheterna med ökad användning av vätgas ökar bör EU se till att infrastruktur för vätgas, både i flytande och gasform, ingår i regelverket. Vätgas från förnybara energikällor kommer bli en viktig del i omställningen från fossil till förnybar energi framförallt för att minska industrins klimat och luftutsläpp.

Nu hoppas jag att de svenska parlamentarikerna tar sitt ansvar och ställer sig bakom utbyggnaden av ett fossilfritt energisystem. Inte minst moderaterna och kristdemokraterna har mycket att leva upp till för att förflytta sin partigrupp i en grönare riktning, men jag hoppas även att Erik Bergkvist kan ta till sig av förslagen och visa att man är bered att modernisera Europas energiinfrastruktur.

Det är dags att S och M lever upp till sina stora ord gällande klimat- och miljöpolitik och bevisar att man är redo att knuffa sina partigrupper i en grönare riktning. Utan ett tydligt regelverk som utesluter investeringar i fossil energi blir det omöjligt att få mer ny grön energi till Europas energisystem.

Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C)

Uppdatering: I en tidigare version förekom en felaktig uppgift om att Socialdemokraterna inte har lagt några ändringsförslag. Men rätt uppgift är att han har skrivit under ändringsförslag. Det stod också att Moderaterna tidigare hade röstat för att försvara den fossila gasen, men rätt uppgift är att det är den Moderata partigruppen i EU som har röstat för förslagen.