Opinion

”Vår bedömning utgår från gediget underlag”

80 procent av de utbildningar vi utvärderat får hög respektive mycket hög kvalitet. Sverige har valt en annan form för att granska högre utbildning än vad som ryms inom den europeiska organisationens ENQA:s ramar, svarar universitetskanslern Lars Haikola i en replik. Bertil Ericson/TT
80 procent av de utbildningar vi utvärderat får hög respektive mycket hög kvalitet. Sverige har valt en annan form för att granska högre utbildning än vad som ryms inom den europeiska organisationens ENQA:s ramar, svarar universitetskanslern Lars Haikola i en replik. Bertil Ericson/TT
Lars Haikola
Lars Haikola

REPLIK. I svensk utbildning är det resultaten som räknas. Det är vår utgångspunkt när vi mäter kvaliteten, svarar universitetskanslern Lars Haikola.

Karin Åmossa tror i Ny Teknik den 12 mars att svensk högre utbildning inte är dålig för att 20 procent av utbildningarna får bristande kvalitet i UKÄ:s utvärderingar. Jag ger henne rätt i det eftersom 80 procent av de utbildningar vi utvärderat får hög respektive mycket hög kvalitet. Och inte minst för att det satts igång ett omfattande förbättringsarbete för majoriteten av utbildningarna, vilket har gjort att bedömarna nu anser att de har hög kvalitet.

Några utbildningar har lärosätena valt att själva lägga ner. UKÄ har ännu inte dragit in något examenstillstånd.

Till skillnad från Karin Åmossa så baserar jag mitt ställningstagande på ett omfattande underlag från en stor mängd bedömare, experter för utbildningarna, arbetslivet och studenter.

I exempelvis teknik- och ingenjörsutbildningarna hade vi engagerat 200 personer, varav nästan 100 var professorer, för att genomföra granskningarna. 4 000 självständiga arbeten granskades, intervjuer med studenter och ansvariga för 364 utbildningar genomfördes samt alumnienkäter. Sammantaget är det ett gediget underlag.

Jag stärks ytterligare i min uppfattning att vi har ett fungerande utvärderingssystem när jag får kommentarer från bedömare, exempelvis från ordförande i en bedömargrupp för ingenjörs- och teknikvetenskapsutbildningarna, universitetslektor Janerik Lundquist i Linköping: ”Efter att ha fått förmånen att leda ett av klustren inom ingenjörs- och teknikvetenskapsutvärderingarna kan jag bara konstatera hur värdefullt och transparent jag tycker nuvarande utvärderingssystem är. Visst kan smärre saker förbättras och utvecklas, men i sak tycker jag att nuvarande utvärderingssystem mycket väl fullgör sin uppgift.”

Sverige har valt en annan form för att granska högre utbildning än vad som ryms inom den europeiska organisationens ENQA:s ramar. Det är en skillnad i ideologi, vilket har lett till att UKÄ inte längre kan vara medlem i den europeiska organisationen. ENQA menar att man inte kan utvärdera mot resultat utan istället ska granska lärosätenas förutsättningar och deras egna kvalitetssäkringssystem. Framtiden får utvisa vilken ideologi som kommer att dominera framöver.

För närvarande är det resultatfokus som vi ska anlägga enligt den proposition som fortfarande gäller. Det är utgångspunkten när vi nu reviderar systemet för nästa utvärderingsomgång som börjar 2015. Det är ett arbete vi vill genomföra i dialog med högskolor, arbetsliv, studenter och andra intressenter.

Lars Haikola Universitetskansler