Opinion

”Stora möjligheter med fossilförbudet”

Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund. Foto: Motormännen
Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund. Foto: Motormännen
Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. Foto: Motormännen
Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. Foto: Motormännen

REPLIK. Fördelarna med att förbjuda nyförsäljning av fossilbilar är tydliga; utfasningen av fossila bränslen skyndas på och ansvaret placeras hos biltillverkarna, skriver Heléne Lilja och Carl-Erik Stjernvall, Motormännens Riksförbund.

I en debattartikel i Ny Teknik den 22 januari skriver Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, bland annat att den nya regeringens ambition att införa ett förbud mot att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar efter 2030 ”saknar helt verklighetsförankring”. Motormännen håller inte med om denna tolkning.

Att minska bilens miljöpåverkan är en av våra viktigaste frågor i arbetet för att bibehålla och utveckla dagens mobilitet för framtiden. Det är precis som Ulf Svahn beskriver, att bilar med mer klimat- och miljövänliga drivmedel behövs för att nå såväl globala som nationella mål.

Men Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet antyder att det skulle röra sig om ett förbud mot alla former av förbränningsmotorer. Vi tycker att det är att tolka förslaget för långtgående. Däremot skulle försäljning av nya bilar som enbart kan drivas av fossilt drivmedel kunna omfattas.

Motormännens Riksförbund är positivt inställd till en sådan reform eftersom den skulle kunna skynda på utfasningen av fossila bränsleslag. Det är också en förändring som kan genomföras relativt snabbt då biltillverkarna kan godkänna HVO-diesel och fokusera på bilmodeller som förutom bensin kan använda etanol, el eller biogas. Sverige är heller inte ensamt om dessa reformtankar eftersom ett flertal länder i Europa har liknande planer.

Utvecklingstakten inom bilindustrin är rekordhög, vilket den också måste vara om vi ska klara klimatmålen. Samtidigt är det viktigt att denna förändring sker utan att försvåra för alla som är beroende av bilen. För oss konsumenter finns det därför tydliga fördelar med detta förslag som lägger ansvaret på biltillverkarna. Vi ser inte ett framtida förbud mot nyförsäljning av bilar som uteslutande kräver fossila bränslen som ett hot, tvärtom är det en möjlighet vi ska ta vara på.

Motormännen är bilisternas röst och vi vet att hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga för många av våra medlemmar. Vi ser därför fram mot utredningen och bidrar gärna i detta arbete.

Heléne Lilja

Kommunikationschef Motormännens Riksförbund

Carl-Erik Stjernvall

Hållbarhetsansvarig Motormännens Riksförbund