Opinion

”Snart syns kolkraften i Sverige”

Johan Ohnell Foto: Ulrich Schulte
Johan Ohnell Foto: Ulrich Schulte

DEBATT. Det är dags att skrota myten om att kolkraft inte tänder svenska lampor. Faktum är att 15 procent av elen som produceras i Norden kommer från fossila källor, skriver Johan Öhnell, ordförande Telge Energi.

Förhoppningsvis är tiden när elbolagen kunde mörka hur stor andel smutsig el från kolkraft som ingår i den omärkta elen snart förbi. I januari blir elbolagen skyldiga att redovisa den omärkta elens innehåll på alla fakturor. Det är kunderna som kommer se till att vi får mer förnyelsebar el i Norden. Frågan är hur Vattenfall och de andra eljättarna kommer klara sig i den nya verkligheten.

Det finns en ogrundad tro i Sverige på att elen inte kommer från fossila bränslen. Inget kunde vara mer fel. Av den totala produktionen i Norden på 380 TWh kommer 54 TWh från kol och naturgas. Produktionen äger visserligen främst rum i Danmark och Finland, men kommer ändå svenskarna som köper omärkt el till del, då elen köps och säljs på en för Norden gemensam marknad.

I dag har elkunderna möjlighet att välja bort den omärkta elen och köpa el som är ursprungsmärkt – det vill säga el från sol, vind och vattenkraft. Att välja vind och sol hjälper till att snabba på utbyggnaden av förnyelsebara energikällor samtidigt som det ser till att putta ut smutsig kolkraft från energisystemet. Dessvärre är det i dag endast en minoritet av svenskarna som utnyttjar denna valfrihet.

Enligt Telge Energis senaste Sifo-undersökning är det fortfarande 86 procent av de svenska hushållen som köper omärkt el. Anledning till den låga siffran enligt vår bedömning är att de svenska kunderna inte får veta hur smutsig den omärkta elen är. Sju av tio svenskar känner nämligen inte till att all omärkt el innehåller kolkraft.

Vad som kanske är ännu mer anmärkningsvärt, enligt samma undersökning, är att inte en enda svensk vill ha el från kolkraft. Ändå är det precis vad de får. Nästan hälften av all ”omärkt el” som säljs i Norden kommer från fossila källor (resten består av kärn- och vattenkraft).

Telge Energi och allt fler svenska elbolag har valt att bara sälja förnyelsebar el. Vår strategi är att satsa på det hållbara redan idag. Svenska Vattenfall gör dock en annan bedömning och bygger fortfarande nya kol- och gaskraftverk. Bara det nya kolkraftverket som blir färdigt i år i Tyskland kommer ha en årsproduktion som överstiger produktionskapaciteten från all vindkraft som Vattenfall byggt sedan de började med vindkraft.

Vattenfall berättar i sin senaste årsredovisning att företaget planerar att investera 147 miljarder de kommande fem åren. Glädjande nog skriver Vattenfall att de inte kommer att starta byggandet av några nya kolkraftverk, men säger inget om investeringar i gaskraftverk. Och trots minskade satsningar på kol och gas står sol, vind och vatten endast för en tredjedel av investeringarna.

Årsförbrukningen vid det nya kolkraftverk som bolaget tar i bruk i Hamburg under 2014 är betydligt större än vad Vattenfalls totala investeringar i vindkraft kommer att ge fram till 2016.

Frågan är om kolkraftsel kommer att kunna säljas om tio år. Vi är övertygade om att fler kunder skulle välja ursprungsmärkt el om de kände till hur mycket kolkraft som ingår i den omärkta elen, och att koldioxidutsläppen för en elvärmd villa är 6 ton per år.

Kolkraftsproduktionen i Norden borde vara noll, och minska kraftigt inom övriga Europa. Det är dags för Vattenfall som det stora svenska elbolaget att sluta inviga kol- och gaskraftverk och istället satsa på hållbar energi.

Johan Öhnell,

Ordförande Telge Energi