Opinion

”Sluta med cellplast som isolering i fasader”

LÄSARBREV. Ta lärdom av den svåra branden i London och driv på för säkrare byggnader. Byt ut cellplast som isoleringsmaterial och skärp reglerna. Samma sak kan hända här, skriver Björn Albinson.

Under många år har det funnits en oro hos räddningstjänsterna för detta byggnadsmaterial som troligen är det mest brännbara som används. Jag tycker att alla som nu har möjlighet ska byta till säkrare isolering även om det kanske blir något dyrare.

Cellplasten kom som tilläggsisolering i slutet av 70-talet. Då oroades vi över stora upplag på gårdarna och att folk bodde kvar innan materialet var skyddat. Som skydd användes tjock cementputs eller tegel. I dag är tunn, så kallad organisk puts, utanpå plasten det vanligaste ytskiktet.

Cellplast har sämre brandegenskaper än de flesta andra isoleringsmaterial.Plaster antänds lätt och utvecklar vanligtvis mycket rök, ofta tre till fyra gånger mer än trä, och på mycket kortare tid. Energiinnehållet per kg är hela ca 39 megajoule, MJ. Som jämförelse har björkträ cirka 19 och bensin 45 MJ.

Byggreglerna 1980 var tydliga med att isoleringsmaterial ska avbrytas för att förhindra att brand inuti väggen sprider sig. Grundtanken är kvar men det finns möjlighet att få en konstruktion typgodkänd utan skyddsbarriärer, under vissa villkor. Men det kräver också att allt måste göras helt rätt ute på bygget.

Räddningsverket redovisade 2008 erfarenheter från ett antal bränder och fann bland annat att byggherrar och entreprenörer hade dåliga kunskaper om hur cellplast brinner. En del trodde att det slocknar av sig självt och andra att det bara smälter. Vissa menade att det är ofarligt eftersom det är tillåtet. Vi fann även att tillverkare av isoleringen förminskade brandproblemen.

Vad kan göras åt problemet?

  • Sluta använda cellplast som isolering i fasader.
  • Ta reda på hur det ser ut i fastigheterna genom stickprov på samma sätt som gjort för att kontrollera brandväggar i radhuslängor.
  • Informera de boende om byggnadens brandskydd och hur de ska agera vid en eventuell brand.

Björn Albinson, tidigare handläggare vid Räddningsverket