Opinion

”Slopa patenten för klimatets skull”

Katarina Stensson, ingenjör och Tek. Lic. i Fysik, samt vice partiledare för Piratpartiet.
Katarina Stensson, ingenjör och Tek. Lic. i Fysik, samt vice partiledare för Piratpartiet.

DEBATT. När ny miljöteknik låses in bakom patent blir den värdelös för klimatomställningen. Utvecklingen bromsas och de som verkligen behöver tekniken i Afrika och Asien stängs ute, skriver Katarina Stensson, Piratpartiet.

Vi står just nu inför de kännbara konsekvenserna av allvarliga miljö- och klimatförändringar som forskare varnat för i över fyra decennier. Det har funnits tid att agera men förutom ett politiskt och samhälleligt motstånd, har även den gröna tekniska innovationen bromsats och låsts in av föråldrade patentlagar och upphovsrättsliga hinder för spridning av kunskap.

Om ny grön teknik låses in bakom patent är den nämligen värdelös som verktyg i klimatomställningen. De som behöver tekniken kommer inte nå den.

Tekniken avgörande

Grön teknologi för bland annat energiproduktion, avfallshantering och transport är avgörande för att kunna nå klimat- och miljömålen. Men eftersom mycket innovation inom gröna teknologier sker i Europa och USA, medan en större andel av jordens befolkning lever i medel- och låginkomstländer i Asien och Afrika, krävs det att sådan teknologi enkelt kan spridas internationellt för att ha global effekt.

För att ny grön teknologi ska kunna användas i större skala behöver produktionstakter öka och priser pressas. Tekniken måste kunna anpassas till lokala behov och förhållanden. Det sker alldeles för långsamt med nuvarande patentsystem, där innovationer låses in i 20 år. Förändrade immaterialrättsliga och upphovsrättsliga lagar skulle öka innovationstakten och den globala användningen av grön teknologi.

Öppna licenser

Forskning från bland annat University of Californina, Irwine visar att en total avsaknad av immaterialrättsligt skydd, eller ett system där man kan registrera sina innovationer under öppna licenser och dela med sig av dem till andra, är betydligt bättre på att stimulera innovation än vårt nuvarande system.

Historiskt finns flera exempel, ända tillbaka till ångmaskinen, där patent hindrat utveckling medan andra upphovsmäns val att inte patentera sina banbrytande tekniker resulterat i snabba framsteg.

Teslas patent

Ett nyare exempel är Elon Musks val att släppa Teslas patent för att möjliggöra ett snabbare globalt skifte till elbilar. Han förstod att det skulle gynna både klimatmålen och företaget självt att öppna för fler aktörer på den globala marknaden. Statistik från OECD visar dessutom att det teknologiska och ekonomiska värdet på patenterade innovationer har minskat stadigt de senaste decennierna.

En andra avgörande faktor för utveckling av grön teknik är kunskapsspridning och möjligheten till forskning världen över. Ju fler människor som kan delta i och ta del av forskning, desto bättre. I dag är nästan all ledande forskning inlåst bakom betalväggar som utestänger majoriteten av världens befolkning från att ta del av den. Flera länder, till exempel Iran, är på grund av handelshinder helt utestängda från denna forskning. Olagliga tjänster som Sci-Hub är helt avgörande för att forskare i medel- och låginkomstländer ska kunna delta i forskningssamhället över huvud taget.

För långsamt

EU har satt mål för en övergång till öppen vetenskap, men många av de alternativa modeller som förespråkas lider även de av utlåsningseffekter och förändringen går för långsamt.

Piratpartiet förespråkar en förändrad upphovsrätt för att stimulera kunskapsspridning. Vi vill se förkortad patenttid för att möjliggöra storskalig användning av grön teknik som är avgörande för att nå miljö- och klimatmålen på en global skala.

Samarbeta och dela

EU bör tills dess upprätta en Green Tech commons, genom vilken forskare, företag och innovatörer ges starka incitament för att registrera sina innovationer under öppna licenser. Det skulle öka innovationstakten för grön teknik globalt, och ta produkter från forskning till marknad på betydligt kortare tid.

I dag skickar EU 87 procent av sitt plastavfall till Kina. Det minsta vi kan göra för att ta ansvar för den situation vi tillsammans orsakat, är att samarbeta och dela med oss av den kunskap och de gröna innovationer vi skapar, som är viktiga pusselbitar i att lösa miljö- och klimatproblemen.

Katarina Stensson, ingenjör och Tek. Lic. i Fysik, samt vice partiledare för Piratpartiet