Opinion

”Sätt de skarpaste hjärnorna på att förebygga hoten mot vår existens”

Bertil Hök, innovatör, aktuell med boken Leffe, Einstein & framtiden.
Bertil Hök, innovatör, aktuell med boken Leffe, Einstein & framtiden.
Lasse Tenerz, innovatör.
Lasse Tenerz, innovatör.

DEBATT. Sverige har unika förutsättningar att upptäcka och avvärja globala existentiella hot. Med ett nytt långsiktigt och interdisciplinärt innovationsprogram blir framtiden säkrare, skriver innovatörerna Bertil Hök och Lasse Tenerz.

Mänskligheten står inför den stora uppgiften att säkra sin fortlevnad. Jordens medeltemperatur stiger och närmar sig okontrollerbara nivåer. Biosfären är i obalans som följd av människans misshushållning. Massförstörelsevapen har kapacitet att släcka ut allt liv på jorden. Missbruk av en snabbt framväxande superintelligens överlägsen människans kan förändra våra livsvillkor.

Hotet från en system- och/eller ledarskapskollaps i global skala har rycker allt närmare. Listan över existentiella hot kan göras längre, och mörkertalet är okänt.

Men - vi människor är inte uträknade. De existentiella hoten måste som alla komplexa problem brytas ner till sina elementära beståndsdelar för att därefter bilda grunden för en visionär lösning.

Krävs beslutsamhet

Greta Thunberg har påmint oss om att vi alla egentligen vet vad som behöver göras åt klimathotet och varför. Det svåra och resurskrävande är att förverkliga visionen och att göra den hållbar. För det krävs beslutsamhet, samordnade insatser från flera nyckelaktörer, resurser, incitament, improvisation och uthållighet. Denna innovationsförmåga kommer att bli avgörande för mänsklighetens fortlevnad.

Listan över svenska innovationsföretag i världsklass är imponerande, och Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder. Trafiksäkerhetens nollvision är ett världsunikt exempel på innovationsförmåga genom samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet. Teknik- och innovationsinriktad forskning har en bred och djup förankring i vårt land.

Spetskompetens

Genom att vässa en redan etablerad innovativ spetskompetens har Sverige unika förutsättningar att ta en ledande roll för att hantera existentiella hot.

Låt Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, ta huvudansvar för uppgiften i samverkan med näringsliv, IVA, andra myndigheter, som MSB, FOI, VR och forskningsstiftelser. Starta ett nytt innovationsprogram med fokus på globalt existentiella frågor, attraktionskraft på vårt lands skarpaste hjärnor, och långsiktigt mål att föra Sverige till en världsledande position. Ny mark kommer att behöva brytas när det gäller finansiering, uppläggning, uppföljning och organisation. Det befintliga programmet utmaningsdriven innovation (UDI) kan tjäna som modell med sina öppna utlysningar och flera utvecklingssteg baserade på färdighetsnivå.

Stora besparingar

Tidig upptäckt av existentiella hot och preventiva motåtgärder kan ge stora samhällsbesparingar, jämfört med de brandkårsutryckningar i global skala som nu är aktuella för att avvärja klimathotet. Det föreslagna innovationsprogrammet ska därför ses som en långsiktig investering med förväntningar på framtida besparingseffekter och exportintäkter. Vad kan mäta sig i angelägenhetsgrad och långsiktig, global samhällsnytta än att ta ledarskap för mänsklighetens fortlevnad?

Nästa år ska regeringen lägga fram en ny forsknings- och innovationsproposition. Vi uppmanar regeringen och dess samarbetspartners att söka parlamentariskt stöd för att skapa ett nytt innovationsprogram med fokus på tidig upptäckt, analys och innovativa åtgärder mot globala existentiella hot och målet att uppnå en världsledande position.

Bertil Hök, innovatör, aktuell med boken Leffe, Einstein & framtiden

Lasse Tenerz, innovatör