Opinion

”Rädda underleverantörer – storföretagen måste betala sina fakturor i tid”

Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf, Foto: Malin Folkesson/Tobias Andersson
Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf, Foto: Malin Folkesson/Tobias Andersson

DEBATT. Det är inte rimligt att storföretagen tar chansen att förlänga sina betaltider till 60, 90 eller till och med 120 dagar. Mindre företag får svårt att överleva om de ska agera bank åt storföretag, skriver Svensk industriförening och en rad branschorganisationer.

Många underleverantörer befinner sig i ett akut läge där man kan se en dramatisk minskning av intäkterna, samtidigt som de förbereder varsel och permitteringar. Storföretagen har samtidigt flera hundra miljarder i skulder till sina underleverantörer, vilket är en stor riskexponering.

Flera mindre företag kommer att få svårt att överleva coronakrisen när man även tvingas agera bank åt de stora företagen. Sveriges storföretag behöver därmed ta sitt samhällsansvar genom att omedelbart betala sina leverantörer på 30 dagar.

Flera av näringslivets företrädare har, liksom Sinf, de senaste veckorna talat om att det behövs omedelbara politiska åtgärder för att stötta bolagen och underlätta likviditetssituationen. Åtgärder i form av korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och likviditetsförstärkningar via skattekontot är några av de delar som har presenterats.

Det borde vara en självklarhet att bolagen som tar del av dessa stöd också tar sitt ansvar att betala sina leverantörer på 30 dagar. Staten borde ställa detta som krav.

Effektiva affärstransaktioner är viktigt för såväl likviditet som för stärkt konkurrens- och innovationskraft. En hållbar tillväxt är av största vikt för underleverantörernas överlevnad i Sverige. Därav är det väsentligt att storföretagen minskar inlåsningseffekterna och riskexponeringen för sina underleverantörer genom att betala dem i tid.

Problemet kvarstår dock att många stora företag inte betalar sina underleverantörer med rimliga betaltider efter att varorna eller tjänsterna är levererade. Detta gör att underleverantörerna hamnar i en rävsax med löpande kostnader för verksamheten, men inga betalningar från kunderna.

Många företagare har därmed problem med att betala löner, hyror och andra kostnader. Tillsammans med corona-nedstängningar av företag och uteblivna order och affärer kommer konkurserna att öka dramatiskt framöver.

Det är inte rimligt att storföretagen i denna tid tar chansen att förlänga sina betaltider från 30 dagar till 60, 90 eller till och med 120 dagar. Konkurser bland underleverantörerna kommer i många fall att ställa till stora problem för Sveriges exportindustri. Frågan om bolagens likviditet har diskuterats i flera år i form av krav på skäliga betaltider i näringslivet. Tyvärr har utvecklingen i Sverige under de senaste åren gått åt fel håll.

Nu måste de stora företagen omedelbart ta sitt samhällsansvar och aktivt bidra till att Sveriges små och medelstora företag får sina betalningar. Likviditeten behövs akut i bolagen.

Svensk Industriförening Sinf, Fordonskomponentgruppen FKG, Almega, Innovationsföretagen och Företagarna startade 2018 Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet. Syftet var att tillsammans med näringslivet verka för kortare betaltider, till fram för allt Sveriges små och medelstora bolag.

Vi vill uppmana alla Sveriges företagsledare att ta sitt samhällsansvar genom att omedelbart ansluta sig till Uppförandekoden och betala sina underleverantörer på 30 dagar.

Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf

Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)

Bengt Jönsson, ordförande Transportbandföretagens Riksförbund TBR

Jan Aronsson, ordförande Swedish Tooling, Engineering and Machining Association, STEMA

Lennart Johansson, branschansvarig Svensk Plastindustriförening SPIF

Vidar Wernöe, EK Power Solutions

Lars-Erik Lundberg, ordförande Stål- och Mekangruppen