Opinion

”Outsourcing av rekrytering hotar Sveriges innovationskraft”

Ulf Kruse, vd teknikkonsultföretaget Berotec och affärsnätverket Chamber Business Networks, och Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.
Ulf Kruse, vd teknikkonsultföretaget Berotec och affärsnätverket Chamber Business Networks, och Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.
Fokus måste ligga på kvalitet och möten mellan människor istället för på permafrost genom mellanhänder och CV-mejlande, skriver debattörerna. Foto: Pixabay
Fokus måste ligga på kvalitet och möten mellan människor istället för på permafrost genom mellanhänder och CV-mejlande, skriver debattörerna. Foto: Pixabay

DEBATT. Stora företag väljer ofta att anlita utländska mellanhänder i sin rekryteringsprocess av tekniska specialister. Det är att abdikera från ansvaret för det viktigaste vi har: vår förmåga att skapa innovativa lösningar på företagen, skriver Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer och Ulf Kruse, Berotec.

Konsekvenserna av att outsourca rekryteringen av tekniska specialister är kanske mindre dramatisk än Transportstyrelsens uppmärksammade outsourcing av säkerhetsklassade uppgifter, men långt mer allvarlig på sikt.

Sverige är enligt flera studier världens mest innovativa nation. En position som ofta lyfts fram i samhällsdebatten, men vars grund och framtid mer sällan diskuteras. Konkurrenskraften och de internationella framgångarna har till stor del grundlagts tack vare vår kompetens och arbetsstruktur för innovativ utveckling – genom nära samarbete och partnerskap mellan beställare och anlitade ingenjörer.

En oroande trend som utmanar denna innovationskedja är outsourcing av kompetensförsörjning som sker i allt större utsträckning, framförallt hos större företag. Men som tyvärr också är en trend bland mellanstora bolag.

När tillsättningen av projektgrupper outsourcas till helautomatiserade CV-automater och utländska operatörer ökar avstånden. Personer med utvecklingsansvar distanseras ifrån de konsulter och ingenjörer som kan realisera de nya tekniska lösningarna. På så sätt bildas ett hämmande permafrostlager i den svenska innovationskedjan. Risken är uppenbar att vi tappar fart och engagemang i utvecklingen av morgondagens produkter och tjänster.

Drivkrafterna bakom trenden är fullt logisk: det ger effektivitet, låg kostnad per rekrytering och kontroll. Men det för också med sig att företagsledningarna abdikerar från en av de mest centrala verksamhetskomponenterna - kompetensförsörjningen. Barnet kastas ut med badvattnet.

Effekten blir att mötet mellan människor reduceras till en anonym CV-hantering där fallenhet och personlighet reduceras till kryss-i-rutor hos inköpsavdelningar. Det blir ”gift vid första ögonkastet”, men är det bra i långa loppet?

En annan förbisedd konsekvens är att egenföretagare slås ut, så även nyanlända som uppmanas att starta egna bolag. I permafrostens CV-automater ryms bara de ingenjörsföretag som har ramavtal och stora konsultskaror. Övriga stängs ute.

På frågan varför ett laboratorium i Cambridge fick så ovanligt många nobelpris och vad som särskiljde deras utvecklingsprocess från andra, svarade professor emeritus Anders Liljas i en radiointervju, att ”Nobelprisen föds på kantinen.... det är i samtal med folk med olika kompetens som man verkligen kommer åt unika grejer”.

Mötet mellan människor, gemensamma mål, gruppsammansättning och dynamik – som är kärnan bakom framgångsrika team – åsidosätts när företag väljer att outsourca hanteringen av sin kompetens. Det ger kanske kortsiktig effektivitet, men skapar de mervärde och kreativitet?

Vi tror istället att det är med rätt och noggrant utvalda personer som svenska företag bäst möter konkurrensen från låglöneländer. Fokus på kvalitet och möten mellan människor istället för permafrost genom mellanhänder och CV-mejlande.

Ulrika Lindstrand ordförande Sveriges Ingenjörer

Ulf Kruse vd teknikkonsultföretaget Berotec och affärsnätverket Chamber Business Networks