Opinion

”Nya strategin behövs – 73 procent av alla kemikalier tillverkade i EU är skadliga”

Varningsetikett på en flaska blekmedel. Jonatan Kleimark, sakkunnig kemikalier, Chemsec (Internationella Kemikaliesekretariatet).
Collage Ny Teknik Foto: Science Photo Library / Chemsec
Varningsetikett på en flaska blekmedel. Jonatan Kleimark, sakkunnig kemikalier, Chemsec (Internationella Kemikaliesekretariatet). Collage Ny Teknik Foto: Science Photo Library / Chemsec

REPLIK. EU:s nya kemikaliestrategi är nödvändig för att fasa ut skadliga kemikalier och motverka de negativa effekter som kommer av exponering för dem. Den är ett viktigt steg mot en säkrare framtid både för människor och för vår miljö, skriver Jonatan Kleimark, Chemsec, i en replik till BASF.

I en debattartikel i NyTeknik den 29 juli argumenterar Mark Meier, vd för BASF Norden och Baltikum, för att åtgärderna som föreslås i EU:s nya kemikaliestrategi är alltför omfattande. Argumentationen bygger dock på en rad missuppfattningar.

Meier menar att en ny form av riskbedömning skulle förbjuda kemikalier som är nödvändiga för att producera solkräm och bilbatterier. Det stämmer inte. Kemikaliestrategin introducerar konceptet ”essential use” som kommer att fungera som en ventil för de kemikalier som är skadliga men som vi inte kan undvara. Meier kommer därför att kunna fortsätta sola i lugn och ro.

Vidare upprepar Meier myten om att det är dosen som är avgörande för hur skadliga kemikalier är, och exemplifierar med att man kan må dåligt av att äta för mycket salt. Det är förstås befängt att jämföra salt med kemikalier som kan skada ditt immunsystem eller ge dig cancer. I sak stämmer inte heller resonemanget. Det är bevisat att vissa kemikalier, exempelvis hormonstörande, kan vara skadliga även vid mycket små doser.

”Trots att den nuvarande europeiska kemikalielagstiftningen är mycket ambitiös så är fortfarande 73 procent av alla kemikalier som produceras i EU klassificerade som farliga.”

Att bestämma ett ämnes faroegenskaper kräver en komplicerad vetenskaplig process. För att göra en ”riskbedömning” gör man därtill en uppskattning av exponeringen för ämnet i en specifik användning eller process gentemot människor eller miljö. Det är en teoretisk övning – och detta är vad Meier menar bör fortsätta stå i centrum för bedömningen av skadliga kemikalier, inte de inneboende och reella faroegenskaperna. Men nya metoder krävs.

Vi får inte glömma att kemikaliestrategin har tagits fram av en anledning. Arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier hittills gått alldeles för långsamt, och det behövs nya vägar för att accelerera utfasningen av farliga kemikalier.

Trots att den nuvarande europeiska kemikalielagstiftningen är mycket ambitiös så är fortfarande 73 procent av alla kemikalier som produceras i EU klassificerade som farliga. Effekterna av exponering gentemot dessa kan ses i bland annat allt större fertilitetsproblem. Exempelvis beräknas spermiekvaliteten bland män i västvärlden ha halverats under en femtioårsperiod. Det är en verklig katastrof som än så länge inte har belysts tillräckligt mycket.

Avslutningsvis kräver Meier att framtida politiska beslut fattas i dialog med samtliga berörda parter. Vi undrar om han då räknar in de cirka 500 miljoner människor i Europa som dagligen exponeras för skadliga kemikalier. De är i högsta grad berörda. På Chemsec är vi glada att politikerna tar medborgarnas intresse på allvar och följer den nya kemikaliestrategin.

Jonatan Kleimark, sakkunnig kemikalier, Chemsec (Internationella Kemikaliesekretariatet)