Opinion

”Myter sinkar omställningen till fossilfritt”

DEBATT. Ny teknik innebär alltid oro. Men när några få olyckor med nya alternativa drivmedel leder till rubriker som att ”miljöbilen kan bli en dödsfälla”, riktas fokus fel, skriver Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

”SL: Det var ingen gasbuss – men oklart varför den brann”. Så löd en rubrik från nyhetssiten Omni den 22 maj i år. En dieselbuss hade börjat brinna i Jakobsberg. En stor del av nyheten var att det inte var en gasbuss.

Faktum är att bara tre gasbussar har varit med om en olycka med brand under de senaste tre åren. Under samma tid har brand drabbat 251 dieselbussar. Ett fåtal elbilar har börjat brinna de senaste åren, medan årligen flera tusen diesel- och bensinbilar börjar brinna under färd.

Det är viktigt att följa nya teknologier på marknaden och utvärdera fördelar och nackdelar. Men när få olyckor med alternativa drivmedel leder till rubriker som att ”miljöbilen kan bli en dödsfälla” riktas fokus fel. Vi får digitala drev för varje olycka av ett nytt slag, utan att någon kontrollerar fakta.

Till slut landar den felaktiga myten i form av en artikel i en tidning där texten kan vara bra, men rubriken överdriver innehållet. Nästa artikel bygger på den första och tar i lite till. Så har myten blivit en ”sanning”.

Rensa i debatten

Nollvisionen ska leda arbetet och svenska myndigheter ska fokusera på de stora riskerna i vårt transportsystem. Det betyder också att svenska myndigheter måste ta initiativ till att rensa i debatten, att skapa det gemensamma underlag som vi kan referera och relatera till. Vi ska inte sätta en teknik mot en annan, säkerhet är en prioritet, utan behandla alla incidenter med samma omsorg.

Det finns 15 miljoner gasbilar världen över. Antalet elfordon överstiger tre miljoner och växer snabbt. Räddningstjänster i flera länder följer utvecklingen, och nu finns miljontals körda mil och ett antal olyckor att börja dra slutsatser ifrån.

Andra risker

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Forskningsinstitutet RISE kom med en rapport i år (2019:50) och amerikanska Transportstyrelsen gjorde en omfattande sammanfattning 2017 (DOT HS 812 418). Rapporterna visar samstämmigt att det inte finns större sannolikhet för bränder i elfordon, men att riskerna är annorlunda.

Sverige följer utvecklingen i exempelvis USA. Enligt publikationen Statistik om Bussbranschen fanns det 2 520 gasbussar i Sverige 2017 med en (1) rapporterad brandolycka med gasbuss per år de senaste tre åren. Det är 0,4 promille per år. Samma år fanns det drygt 14 000 dieselbussar i Sverige, och 90 inrapporterade brandolyckor, eller 64 promille. Förvisso är det statistiska underlaget för gasbussarna litet – men det visar att vi måste vara försiktiga med hur vi tolkar nyhetsrapporteringen.

Miljoner träffar

Vi har omkring 90 000 laddbara fordon i Sverige. Under det senaste året har ett fåtal elbilsbränder rapporterats. Men söker man på ”brand i elbil” får man 4 miljoner träffar på internet. Under samma period förekom flera tusen spontana bränder i bensin och dieselfordon. Men en motsvarande internetsökning på det ger bara 218 000 träffar – många handlar även då om elbilar.

Enligt en undersökning av försäkringsbolaget Folksam för drygt 10 år sedan löper man 1,83 promilles risk att råka ut för någon typ av spontan brand i bensin- eller dieselbilen. I en bilflotta på 5,3 miljoner bilar motsvarar det hela 9 000 bilar.

Ta ansvar

Ny teknik innebär alltid oro. När bilen kom var alla oroliga och man trodde att människan skulle dö av att färdas i över 100 km/h. När gasbilarna kom gjordes helt osakliga jämförelser med en zeppelinarolycka nästan hundra år tidigare. När elbilarna kom varnades för att de kunde bli strömförande vid en olycka i anslutning till vatten.

Dessa och andra myter sinkar och försvårar den nödvändiga omställningen av transportsektorn till förnybart. Media och opinionsbildare får mer ansvarsfullt än hittills skilja på myt och fakta - då blir vi klokare och klimatet bättre.

Jakob Lagercrantz

2030-sekretariatet