Opinion

”Mångfald och jämställdhet ges inget egenvärde i techbranschen”

Amanda Lundeteg, vd stiftelsen Allbright. Foto: Linnéa Jonasson/Appendix Fotografi
Amanda Lundeteg, vd stiftelsen Allbright. Foto: Linnéa Jonasson/Appendix Fotografi

DEBATT. Techföretagens ledningar visar ett bristande intresse för jämställdhet och mångfald på sina företag. Det leder till problem, skriver Amanda Lundeteg, stiftelsen Allbright.

I vår rapport ”Tech lever grabbmyten” ser vi att chefer förpassar jämlikhetsarbetet till frivilliga hos techbolagen.Än värre är att eldsjälarna förväntas utföra detta omfattande arbete utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, något som riskerar att leda till en ohållbar arbetsbörda.

Flera medarbetare larmar också om att de förändringar de förespråkar är svåra att driva igenom. Knappast en modell att anamma, om hållbara och inkluderande företag är målet.

Problemet är bristande kunskap och ett bristande engagemang på högsta nivå.Medarbetare på techbolagen menar att det uppfattas som okej att arbeta för jämställdhet och mångfald, så länge de kan ro hem argumentet att vinst och omsättning påverkas positivt. Frågorna ges dock inget egenvärde.

Andra menar att ”snacka” trumfar ”verkstad” på högsta nivå. Att bolagen gärna har mångfaldsdagar eller visar upp samarbeten med branschorganisationer, men att få låter arbetet ta någon större plats.

Det är tydligt att vd:arna har lärt sig prata om frågan, men ännu inte insett de verkliga affärsfördelarna med blandade grupper. Horder av studier visar att blandade grupper innebär större kreativitet och innovation, att de når en bredare målgrupp samt att dessa bolag blir bättre på att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Det borde vara i samtliga företagsledares intresse att säkerställa framtida utveckling genom att rekrytera och inkludera talang i alla dess former. Techbranschen plågas redan av kompetensbrist. Av de få kvinnor som återfinns inom branschen har många övervägt att lämna den på grund av risig arbetsplatskultur.

Det leder till problem. Dåligt rykte gör det svårt att behålla och rekrytera talanger. Vilket leder till tappad innovation. Vilket i sin tur leder till att hela målgrupper riskerar att exkluderas, då utvecklarteam bestående av vita män utvecklar produkter som ska fungera för alla.

Mångfald och jämställdhet är frågor som ska drivas på högsta nivå, med vd vid rodret. Att arbetet förpassas till den som vill eller känner sig manad är sällan ett recept på långvarig och betydande förändring.

Sätt mätbara mål gällande mångfald och jämställdhet, utbilda både medarbetare och ledningsgrupp i frågor omedvetna fördomar och följ upp arbetet regelbundet. Först då genomsyrar arbetet hela organisationen. 

Amanda Lundeteg,

vd stiftelsen Allbright

Techbolagen som ingår i granskningen

De granskade bolagen, rangordnade efter hur hög andel kvinnor som finns i ledningsgrupperna:

Na-kd

Stoytel

Spotify

Paradox

Izettle

Voi

Kry

Boozt

King

Zound Industries

Truecaller

Klarna

Tobii

Mojang (Info om ledningsgruppen saknas)