Opinion

”Löfven - retoriken matchar inte din politik”

STOCKHOLM 2014-02-06 Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven vid LO:s valkonferens i Stockholm på torsdagen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 Foto: Tomas Oneborg/TT
STOCKHOLM 2014-02-06 Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven vid LO:s valkonferens i Stockholm på torsdagen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 Foto: Tomas Oneborg/TT
STOCKHOLM 20101104 Anna Kinberg Batra, politiker, riksdagsledamot för Moderaterna Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Kod: 10060 Foto: Henrik Montgomery/TT
STOCKHOLM 20101104 Anna Kinberg Batra, politiker, riksdagsledamot för Moderaterna Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Kod: 10060 Foto: Henrik Montgomery/TT
Johan Forssell (M), riksdagsman, civilekonom
Johan Forssell (M), riksdagsman, civilekonom

Stefan Löfven vill locka tillbaka industrijobben till Sverige. Här får han fyra råd om hur han ska gå till väga av M-politikerna Anna Kinberg Batra och Johan Forsell.

Att se till att jobben blir fler i en tid av ökande global konkurrens är en av Sveriges största framtidsutmaningar. För att stärka konkurrenskraften har Alliansen bland annat genomfört reformer som gör fler investeringar lönsamma samt gjort stora investeringar i infrastruktur och forskning.

Goda förutsättningar för handel, företagande och tillväxt är avgörande för att fler ska komma i arbete.

Vi noterar att Stefan Löfven har sagt sig vilja locka hem industrijobben till Sverige. Det är utmärkt att Löfven säger sig vilja stärka förutsättningarna för industrin. Vårt land har allt att vinna på en långsiktig uppslutning kring en tillväxtfrämjande politik. Vi vill därför ge fyra handfasta råd om hur han kan sätta kraft bakom sina uttalanden.

  • Avbryt planerna på att avveckla kärnkraften.Sverige behöver en energipolitik som både satsar på förnybart och tryggar industrins tillgång till energi. Ändå har Socialdemokraterna kongressbeslut på att fasa ut kärnkraften medan Miljöpartiet vill snabbavveckla den. Att skyndsamt ta bort viktig energiproduktion skulle leda till stigande kostnader för företagen och minska investeringsviljan.
  • Dra tillbaka förslagen om omfattande skattehöjningar på arbete, transporter och investeringar.Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna för unga, införa en lastbilsskatt och trappa ner jobbskatteavdraget. Sammantaget handlar det om mångmiljardbelopp i höjda skatter. Så ser det ut redan innan förhandlingarna ens har inletts med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som föreslår skattehöjningar på närmare 40 respektive 90 miljarder kronor. Hur stor slutnotan för skattebetalarna blir vägrar Socialdemokraterna att redovisa.
  • Urholka inte förtroendet för offentliga finanser.En bristande kontroll över de offentliga finanserna skulle slå som hårdast mot dem som behöver samhällets stöd allra mest. Genom att fokusera på ordning och reda har Alliansen förmått ta ansvar för ekonomin under en besvärlig tid. Men i Socialdemokraternas budgetförslag finns sedan årsskiftet ett ofinansierat budgethål. Att slarva med statens finanser och ställa ut löften som saknar täckning riskerar att urholka förtroendet för Sveriges ekonomi.
  • Upphör med kraven på mindre öppenhet i Europa.Frihandel och öppenhet mot omvärlden var centralt för Sveriges utveckling från ett avsides jordbruksland till konkurrenskraftig kunskapsnation. Därför ser vi med oro på den tilltagande europeiska diskussionen om att vrida klockan tillbaka. Svenska socialdemokrater vill exempelvis försämra förutsättningar för att anställa personer som kommer från länder utanför EU. I Europaparlamentet har de även röstat för att förhindra att utvecklingsländer ges ökad tillgång till den europeiska marknaden. Den socialdemokratiska idén om industrimål för Europa riskerar att leda till mer protektionism i ett läge när EU tvärtom behöver moderniseras för att stärka sin konkurrenskraft.

Moderaterna sätter fler jobb och ansvaret för Sveriges ekonomi främst. När vi blickar framåt på kommande mandatperiod väntas ekonomin gradvis förbättras, om än i långsam takt. Inriktningen framöver är att vi ska tillbaka till balans och överskott i offentliga finanser för att bygga skyddsvallar mot kommande kriser.

Genom att finansiera våra reformer krona för krona kan vi genomföra viktiga satsningar på exempelvis mer kunskap i skolan.

Det är välkommet att Stefan Löfven säger sig vilja stärka förutsättningar för tillväxt. Den insikten får han gärna dela med sig av till sina tilltänkta samarbetspartners Åsa Romson, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt. Men ifall insikten om tillväxtens betydelse inte ska stanna vid att bli läpparnas bekännelse, måste den socialdemokratiska politiken börja hänga ihop med retoriken.

Det var inte högre skatter och ofinansierade bidragshöjningar som en gång skapade Sveriges välstånd. Det var kunskap i skolan, öppenhet mot omvärlden och hårt arbete. Så vill vi också framöver lägga grunden för att Sverige ska bli ett ännu bättre land för fler.

Anna Kinberg Batra (M)
ordförande finansutskottet

Johan Forsell (M)
riksdagsledamot