Opinion

”Låt motorsporten ta täten i teknikracet”

Rally-VM 2016 Foto: Micke Fransson / TT
Rally-VM 2016 Foto: Micke Fransson / TT

DEBATT. Fyrhjulsdrift, krockskydd och bränslesnåla motorer, på samtliga områden har motorsporten stått för avgörande teknikutveckling. Vi behövs som komplement till den högteknologiska forskningen, skriver Anders Ydstedt, KAK och Max Lindén, tävlingsförare.

Sverige är ett av de länder i världen som är mest beroende av sin fordonsindustri. Ungefär 135 000 människor arbetar på något sätt i branschen. Fordonsindustrin står för över tio procent av den svenska varuexporten och är dessutom en av de näringsgrenar som är mest forsknings- och utvecklingsintensiv med stora investeringar. Det är viktigt att goda förutsättningar skapas för att vi ska kunna fortsätta att hävda oss i en allt hårdare internationell konkurrens.

Högteknologisk forskning är nödvändig, men det finns också ett komplement till detta som ofta glöms bort, nämligen motorsporten. Historiskt sett har erfarenheterna från rally och racing av olika slag varit till stor hjälp för bilindustrin både i Sverige och globalt. Exemplen är många. Säkerheten är det kanske mest uppenbara.

Moderna bilar har till exempel hög prestanda vad gäller bromsar och skyddsmekanismer som inbyggda sidobalkar och störtbågar. Motorsporten har också spelat stor roll i utvecklingen av bränslesnåla och effektiva motorer. Den moderna fyrhjulsdriften uppfanns av en svensk rallyförare och utvecklades av och finns i dag på ett stort antal avancerade bilar i premiumsegmentet. Här finns alltså en potential som bättre borde tas tillvara.

Intresset för bilar och motorer är en folkrörelse i Sverige, hundratusentals människor är engagerade för att på olika sätt vårda det kulturarv som veteranfordon utgör eller att främja tävlingsverksamhet och föreningar kopplade till den. Här träffas människor och erfarenheter utbyts mellan olika grupper i samhället och gemenskap uppstår. Detta bör politiker och beslutsfattare ta hänsyn till och skapa goda villkor kring.

Unga som redan i tidig ålder kommer i kontakt med fordon har också bra förutsättningar att lära sig ett trafiksäkert beteende, något som skolan inte har tid eller resurser till i dag. Körvana är också en fördel när körkortet ska tas. Antalet körkort i Sverige är relativt konstant över tid, men fler väljer att ta det senare i livet. Därför finns en stor grupp unga som har mycket bristande kunskaper i grundläggande trafiksäkerhet. Även här kan motorsporten vara med och bidra till en positiv utveckling.

Mot bakgrund av detta vill vi rikta en uppmaning till politiker och beslutsfattare att uppmärksamma den positiva kraft som motorsporten utgör och vilken potential som här finns i ett land som Sverige med stor fordonsindustri. Därför efterlyser vi några tydliga konkreta åtgärder.

  • Skapa teknikneutrala långsiktigt hållbara incitament för motorsport och tillverkare att utveckla effektiva och utsläppssnåla motorer. Bara med stabila spelregler kan reell förändring uppnås.
  • Stärk samarbetet mellan lokala motorklubbar och skolor för att fler ska kunna pröva motorsport redan i ung ålder. Ju fler som ges möjlighet att odla sitt intresse desto bättre.
  • Förenkla bullerreglerna kring motorsporten. Sverige har mycket skarpa regler jämfört med andra länder, vilket hotar många klubbars verksamhet.
  • Skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta körkort, och realisera förslaget som Stefan Löfven lovade i valrörelsen om att göra körkortsstudier CSN-grundande.
  • Värna den rullande 30-årsregeln för veteranbilar. Alla tankar kring att modernare fordon inte skulle vara av historiskt intresse är helt fel. Även bilar från exempelvis 1980-talet har ett historiskt värde.

Motorsporten och alla klubbar har en enorm potential att bidra till en positiv utveckling inom både teknik och samhället i stort. Låt oss ta tillvara denna möjlighet.

Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet, Kungliga Automobilklubben (KAK)

Max Lindén, tävlingsförare