Opinion

Läsarna om kvittning: Ebberöds bank eller supersmart idé?

LÄSARKOMMENTARER. Kravet att små elproducenter ska få kvitta den el de producerar på sommaren mot el de använder på vintern har fått många att reagera, både i kommentarsfältet på hemsidan och i mejl till redaktionen.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det var i förra veckans debattartikel som Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Villaägarnas Joacim Olsson bland annat hänvisade till Danmark som införde nettodebitering redan 1998 och där investeringarna i solcellsanläggningar ökat markant. "Samma utveckling kan förväntas i Sverige”, skrev de. Här kommer några smakprov på vad läsarna anser om saken.

”Mycket bra artikel. Med årsvis nettodebitering blir det lönsamt att täcka hela villataket. För att realisera Sveriges hela potential är det också viktigt att större byggnader kommer med i systemet.” David Larsson.

”Förslaget innebär att de villaägare som sätter upp solceller ska få ytterligare subventioner genom kvittning över hela året. Vem betalar, naturligtvis alla andra elanvändare.” /Eko

”Det hela är mycket enkelt. När solen skiner producerar husägaren el som används i någon industri, smältverk e dyl. Vattenmagasinens innehåll sparas. När vintern kommer har man gott om vatten i dammarna och behöver inte köpa in dyr kol/oljekraft som driver upp priset in absurdum.” /Niclas

”Axelsson o Olsson kanske inte inser vad de argumenterar för. Bekymret på systemnivå med sol- och vindel är ju att produktionens tillgänglighetskurva står i direkt motfas med behovskurvan för el över året. Detta är tydligt i både Tyskland o Danmark där elpriset tidvis är negativt, dvs att producenten får betala för att bli av med el. Men antar att herrarna förväntar sig att elpriset alltid skall vara positivt. Detta skulle leda till ett gigantiskt statligt styrt subventionssystem som för tankarna till Ebberöds Bank.” /Victor Consulting

”Det var ju en rolig idé att producera till lågt pris och få tillbaka då priset är högt. Detta påminner mig om Ernst Hugo Järegårds far som var en dominerande bankdirektör i Ystad. När säsongens nya skor kommit till skobutiken gick han in i butiken och valde bland de nya skorna och sa till expediten ’Sätt undan de här till rean’." /Claesmagni

”Hybridbilar skulle kunna vara en balans. På sommaren laddar man och kör bilen på el. På vintern kör man den på vanligt bränsle som i framtiden förhoppningsvis inte är fossilt. Vid brist så kan bilarna leverera el till nätet. Låt husägare med hybridbil då kvitta sin el årsvis om bilen är tillgänglig för elproduktion på vintern.” /jeppen

”Det ska till en väldig elbrist för att det ska vara värt att ha en massa små bränslemotorer i bilar som genererar el till nätet. Att balansera nätet med batteribilar är en sak, men att hämta ström ur bilar är inte tekniskt vettigt.” /Drygis

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Biobränsle som ved och annat kan med fördel lämnas vid det lokala fjärrvärmeverket så dras "värmevärdet" sen av på fjärrvärmefakturan. En smart automat samplar fukthalt och vikt och räknar snabbt ut värdet. Effektivare och mer storskalig/miljövänlig eldning än att alla eldar och sotar i sin lilla kamin.” /Stig