Opinion

”Jo - vi satsar visst på små företag”

Genom Vinnovas program Forska & Väx kan små och medelstora företag få stöd. Cellectis odlar stamceller åt läkemedelsindustrin och är ett av de företag som fått stöd genom programmet. Foto: Cellectis
Genom Vinnovas program Forska & Väx kan små och medelstora företag få stöd. Cellectis odlar stamceller åt läkemedelsindustrin och är ett av de företag som fått stöd genom programmet. Foto: Cellectis
Kjell-Håkan Närfelt, chefsstrateg, Vinnova Foto: Vinnova
Kjell-Håkan Närfelt, chefsstrateg, Vinnova Foto: Vinnova

REPLIK. Vi stöttar små företag i tidiga skeden i innovationsprocessen men att det skulle krävas samarbete med ett lärosäte, är helt felaktigt, svarar Vinnovas chefsstrateg Kjell-Håkan Närfelt.

Fredrik Westman och Andreas Blomqvist på företaget Careligo kritiserar Vinnova för att enbart fokusera på stora företag och lärosäten och hävdar att entreprenörer måste ha med ett lärosäte för att kunna söka pengar från oss. Det är en felaktig bild.

I år ökar Vinnova budgeten för satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag med 30 procent, till närmare en halv miljard kronor. Våra insatser ger småföretagen möjlighet att få tillgång till ny kunskap och ny teknik, men också att exempelvis förbättra sin hantering av immateriella rättigheter.

Påståendet i artikeln att man måste ha med sig ett lärosäte för att kunna söka pengar stämmer inte. I utlysningen Forska&Väx får små och medelstora företag som vill växa och utvecklas stöd till olika typer av utvecklingsprojekt och där finns det inget krav på att ha med sig ett lärosäte.

Bland de hundratals projekt som vi finansierat inom Forska&Väx har många blivit framgångsrika och medverkat till att skapa växande företag som ger jobb och tillväxt i Sverige. I årets lista som Ny Teknik och Affärsvärlden publicerade över Sveriges 33 hetaste unga innovationsbolag har Vinnova gett finansiering till två tredjedelar av bolagen.

Fredrik Westman och Andreas Blomqvist har dock rätt på en punkt. Det går inte att söka pengar hos oss för marknadsföring eller lansering av produkter. Det ingår inte i vårt uppdrag som innovationsmyndighet och beror inte på att vi feltolkat våra instruktioner. Det finns andra statliga organ som jobbar med den typen av frågor.

Vi går in i tidiga skeden i innovationsprocessen där företag har svårt att hitta finansiering på kommersiella villkor, men att det främst skulle handla om långsiktig grundforskning, som artikelförfattarna hävdar, är helt felaktigt. Vissa villkor måste dock vara uppfyllda för att kunna söka pengar och medlen söks i konkurrens. Vi hanterar skattepengar och har ett ansvar för att dessa används på ett effektivt sätt.

Men vi medger att vi kan bli bättre på att kommunicera vårt erbjudande till de små företagen. Vi strävar också efter att samordna information och insatser med andra myndigheter som ger stöd och rådgivning till företag. På så vis hoppas vi att det ska bli lättare för de mindre företagen att hitta rätt och få kunskap om de möjligheter som finns att få stöd som stärker förmågan till utveckling och innovation.

Kjell-Håkan Närfelt, chefsstrateg, Vinnova