Opinion

”Jag har ingen avsikt att släppa igenom fossilgas”

Erik Bergkvist (S), ledamot EU-parlamentet. Foto: Socialdemokraterna
Erik Bergkvist (S), ledamot EU-parlamentet. Foto: Socialdemokraterna

REPLIK. Som huvudförhandlare för den Socialdemokratiska gruppen ska jag definitivt knuffa hela gruppen i en fossilfri riktning, skriver Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Det är kul att vi är många engagerade i energidebatten. Det är viktiga frågor för Sverige och Europa, och att vi är flera partier som lyfter det är välkommet. Det är också glädjande att vi till stor del verkar vara överens – utfasning av fossilgas är helt nödvändigt.

I sin debattartikel frågar sig Emma Wiesner om jag kommer stå upp för det förnybara och ta kampen mot det fossila. Där kan hon känna sig lugn, jag har ingen avsikt att släppa igenom fossilgas när regelverket för EU:s energiinfrastruktur ska uppdateras.

Som huvudförhandlare för den Socialdemokratiska gruppen ska jag definitivt knuffa hela den Socialdemokratiska gruppen i en fossilfri riktning. Här tror jag att Emma Wiesner har ett jobb att göra i sin egen partigrupp, Renew.

Vi är också överens om att den polska huvudförhandlarens förslag är oacceptabelt, men EU-kommissionens ursprungsförslag är betydligt bättre. Här har jag i mina ändringsförslag föreslagit att vi ska gå ännu längre när det gäller vätgas, och att vi även ska undvika vätgas som inte är helt fossilfri. 

Emma Wiesner radar upp en rad förslag kring fjärrvärme, batterier, vätgas och minusutsläpp. Som med alla goda förslag behöver de konkretiseras. För att besluta vad som ska ingå inom ramen för EU:s energiinfrastruktur är prioriteringar helt nödvändiga.

Nu när vi är i inledningsfasen behöver vi dra en gräns för vad som är enskilda aktörers ansvar och vad som är av gemensamt intresse för hela EU, bara investeringar i det senare ska inkluderas i vår gemensamma infrastruktur. Det här kommer konkretiseras allt mer under de kommande månaderna.

Jag hoppas att vi tillsammans som svenska ledamöter kan påverka våra respektive partigrupper i Europaparlamentet för ett grönare Europa. Jag tror att det jobbet blir svårare för Moderaterna och Kristdemokraterna än vad det blir för mig i den Socialdemokratiska gruppen. 

Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker