Opinion

Ja, EU:s nya strategi är viktig – men vägen till målet bör omvärderas

Mark Meier, vd BASF Norden och Baltikum. Foto: BASF
Mark Meier, vd BASF Norden och Baltikum. Foto: BASF
BASF är en tysk kemikoncern och världens största kemitillverkare. Anläggningen i Ludwigshafen är företagets största. Foto: Uwe Anspach/AP/TT
BASF är en tysk kemikoncern och världens största kemitillverkare. Anläggningen i Ludwigshafen är företagets största. Foto: Uwe Anspach/AP/TT

SLUTREPLIK. Den grundläggande översynen av kemikalielagstiftningen i Europa är inte optimal och riskerar den ekonomiska grunden för energiomvandlingen av den europeiska industrin, skriver Mark Meier, vd BASF Norden och Baltikum.

Europeiska kommissionen har ställt oss alla vid ett vägskäl. Deras kemikaliestrategi för hållbarhet kommer att förändra vårt sätt att leva, arbeta och producera i årtionden framöver. Vi har ett gemensamt mål: vi vill alla leva ett hälsosamt liv. Vi bär ett stort ansvar som företag, vår mycket komplexa moderna värld är beroende av pålitliga kemikalier. Infrastruktur, transporter, medicinsk hälsa, mat och personlig hygien; varje sfär, dimension i våra liv är baserad på materia och material som förstärks av innovativa kemikalier.

Som jag uttryckte i mitt tidigare yttrande är jag rädd att kemikaliestrategin för hållbarhet kommer att påverka livet avsevärt och äventyra vår konkurrenskraft utan betydande fördelar för samhället eller miljön.

Vi håller med om att kemikalier som utgör en risk för människors hälsa eller miljön bör fasas ut. Vi håller däremot inte med om att kemikalier som har vissa farliga egenskaper är föremål för generiska förbud. Vissa människor kanske tror att "dosen gör giftet" bara är ett föråldrat talesätt. Faktum är att meningen kortfattat sammanfattar vår beprövade förståelse och enighet om hur man utvärderar risker och varför en så kallad generisk riskmetod inte är lösningen.

Det existerar inget "icke-gift". Vi måste titta på är om ett ämne sannolikt kommer att orsaka skada under de förhållanden som det används. Vi är medvetna om att vissa kemikalier inte har något identifierat säkert gränsvärde, vilket innebär att de kan göra skada även i de lägsta koncentrationerna. Om vi inte är säkra på att vi kan hantera risken att människor eller miljön exponeras för ett sådant ämne, måste vi ta bort det från marknaden. För oss har säkerhet alltid högsta prioritet.

Vissa hävdar att vi inte ska oroa oss för att viktiga produkter försvinner från marknaden eftersom det kommer att finnas undantag baserade på "väsentlig användning". Men, hur kan du anta att produkter som solskyddsmedel och batterier hamnar i denna kategori när varken processen för bedömning eller kriterierna är tillgängliga ännu? Dessutom, hur kan vi lita på att europeiska företag kommer att fortsätta produktionen för den del av deras verksamhet som kommer att anses vara "nödvändigt", när försäljningen för alla "icke-nödvändiga" användningsområden är borta?

I ett tidigare debattinlägg här, gjordes en mycket vilseledande kommentar att 73 procent av alla kemikalier är farliga. Denna siffra bör dock sättas i sitt sammanhang. Klassificeringen av kemikalier är en enorm framgångssaga över hela världen: den möjliggör säker transport och användning av kemikalier och skyddar arbetare, konsumenter och miljön. Således täcker kemikalierna med märkning en hel rad farliga egenskaper - från hudirritation till cancer - för att säkerställa att de hanteras säkert och med försiktighet. Att säga att 73 procent av alla kemikalier i EU är ansvarigt för sjunkande fertilitet är felaktig. Faktum är att ett fåtal kemikalier har koppling till sjunkande fertilitet baserat på en exponerad målgrupp jämfört med en icke-exponerad målgrupp. För många andra kemikalier kunde inte ett sådan orsakssamband visas.

Den övergripande skyddsnivån för människors hälsa mot eventuella risker från kemikalier i EU är verkligen hög, särskilt jämfört med andra regioner i världen. Eurostats statistik över förväntad livslängd i EU (European Commission 2021) samt statistik över friska levnadsår (European Commission 2021) visar att både medellivslängden och friska levnadsår har ökat stadigt under många år.

Det finns därför goda skäl för oss på BASF att vidhålla vår ståndpunkt att målet för EU:s kemikaliestrategi är rätt, men att den grundläggande översynen av kemikalielagstiftningen i Europa inte är optimal och riskerar den ekonomiska grunden för energiomvandlingen av den europeiska industrin. BASF står redo att arbeta med alla relevanta intressenter för att definiera en väg som säkerställer en hög skyddsnivå samtidigt som den europeiska industrin håller sig konkurrenskraftig och autonom.

Mark Meier, vd BASF Norden och Baltikum