Opinion

”Glöm vit helg - satsa på svart”

Helena Olssén, talesperson Svensk Energi
Helena Olssén, talesperson Svensk Energi

DEBATT. ”Låt en timme i mörker på lördag bli en påminnelse om elens avgörande betydelse för ljusare framtid,  skriver Helena Olssén, El- och klimatexpert Svensk Energi.

Förra året släckte varannan svensk ljuset under Earth Hour. Miljoner människor i 128 länder och i 4 616 städer, i alla världsdelar, deltog. På lördag är det dags igen.

Den svenska elenergibranschen och de elproducerande företagen stöder helhjärtat  Earth Hour. Men varje timme, årets alla dagar är ”earth hours” för oss. Utgångspunkten för vår verksamhet är att tillgodose människor och företags energibehov samtidigt som miljö- och klimatbelastningen ska minska.

Lösningen på klimathotet är en kombination av smartare energianvändning och stortsatsning på energikällor som ger små klimatavtryck eller andra miljöproblem. El är en avgörande del i en sådan strategi. Redan idag är 96 procent av all el som produceras i Sverige klimatneutral, och den utbredda användningen av denna, en huvudorsak till Sveriges jämförelsevis låga utsläpp.

Sverige har goda förutsättningar att med ytterligare utbyggnader av den klimatvänliga energiproduktionen inte bara tillgodose hela vårt eget elbehov, utan också exportera el med mycket låga koldioxidutsläpp till andra länder på ett sätt som effektivt minskar de globala utsläppen.

Det kan tyckas ironiskt att symbolen för Earth Hour i Sverige är att släcka ner något som till 96 procent drivs av klimatvänlig energi. Särskilt när ledlampor och lågenergilampor sitter i allt fler svenska hem. Men Earth hour är en symbol, inte en åtgärd för att minska utsläppen.

Sanningen är att elen kommer att behövas än mer i framtiden, till att minska energiförbrukningen. Den klimatutmaning transportsektorn står inför är en utmärkt illustration. Mer transporter på järnväg ökar behovet av el, men minskar lastbilstransporterna och förbrukningen av bensin och diesel – något som totalt sett minskar energiförbrukningen betydligt. Vi står idag dessutom på tröskeln till ett teknikskifte där elmotorn är på väg att ersätta den mer än hundra år gamla förbränningsmotorn i personbilsparken. Något som kommer att få genomgripande och positiva effekter för både klimatet och lokalmiljön.

Elmotorn är flera gånger effektivare än en förbränningsmotor där stora energimängder bland annat förloras i värme . Elrevolutionen i personbilsparken kommer också att märkas i plånboken, drivmedelskostnaden för en mil med elbil är ca 3 kronor, medan den är cirka 10 kronor för bensinbilen.

Elen har också en viktig roll i ökad utvinning av berg- och annan termisk värme genom värmepumpar – något som ger energibesparingar men också pekar mot ett ökat elbehov i framtiden.

Samtidigt som vi står inför teknikskiften pekar den globala utvecklingen på ett tydligt ökat energibehov i framtiden. Orsaken till den utvecklingen är i grunden utomordentligt glädjande, eftersom den är ett resultat av att allt fler människor lyfts ur fattigdom.

Lika viktigt som att vi använder energi smart är därför att vi producerar den smart genom att storsatsa på de lösningar som kan tillgodose mänskliga behov till så små miljö- och klimatmässiga kostnader som möjligt.

Ska vi klara klimathotet, måste vi utöver att använda energi smartare också kunna möta en växande global efterfrågan på energi med klimatvänliga lösningar på produktionssidan. Elen är en given del i en effektiv strategi som svarar mot båda dessa krav.

Den svenska elenergibranschen deltar i Earth Hour för att vi vet vilken enorm potential elen har i utvecklingen mot ett samhälle med låga eller inga klimatutsläpp. Låt en timme i mörker på lördag bli en påminnelse om elens avgörande betydelse för en i dubbel bemärkelse ljusare framtid!

Helena Olssén
El- och klimatexpert Svensk Energi