Opinion

”Gärna mer forskning – men näringslivets behov måste styra”

Foto: Pexels
Foto: Pexels

REPLIK. Forskning och utveckling behöver komma till nytta. Då räcker det inte med nyfikenhetsbaserad grundforskning på universitet och högskolor. Lösningen ligger i forskningssamarbeten med lärosätena och ökat samarbeta med näringslivet, skriver Teknikföretagen i en replik.

I Ny Teknik 24 mars skriver Nima Sanandaji, Saeid Esmaeilzadeh och Mouna Esmaeilzadeh att det krävs ytterligare satsningar på forskning och utveckling om Sverige ska återta sin position som ledande forskningsnation.  

Teknikföretagen kan bara instämma. Sverige behöver satsa mer på FoU, och i det sammanhanget blir det viktigt att påminna om att det är traditionell industri som står för lejonparten av FoU-investeringarna.

Det är befintliga industriföretag som är basen för Sveriges FoU och som driver utvecklingen mot en grön och digital transformation. Tio företag står i Sverige för 50 procent av företagssektorns totala FoU, 50 företag står för 70 procent. De fem företag som står för de största investeringarna är Ericsson, Saab, Volvo Cars, Volvo Group och Scania.

Startups är samtidigt viktiga, precis som författarna till artikeln skriver. Samarbete inom innovation är en del av den etablerade industrins affärsmodell och ger mindre företag en chans att växa och utvecklas. Ett bra exempel på detta är ABB:s tillväxthub Synerleap där fler än 100 mindre företag har fått tillgång till ABB:s unika nätverk, kunder och teknik och därmed kunnat skala upp och etablera sig.

Frågan är vad som behövs för att dessa företag ska fortsätta investera i Sverige. Ambitionen finns redan. Det visar inte minst regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Vad författarna inte berör närmre, är det som måste följa av ambitionen. Det är inte målbilden som är utmaningen, utan avsaknaden av handfasta och långsiktiga investeringar i behovsmotiverad och samhällsrelevant forskning.

Forskning och utveckling behöver komma till nytta. Då räcker det inte med nyfikenhetsbaserad grundforskning på universitet och högskolor. Det krävs målmedvetna strategiska innovationsprogram där industri och statliga aktörer gör gemensam sak på det sätt som sker inom ramen för till exempel Produktion 2030, Avancerad Digitalisering och Smartare elektroniksystem.

Lösningen är inte heller att ge högskolorna mer pengar. Lösningen ligger i långsiktiga forskningssamarbeten med lärosätena och att öka incitamenten att samarbeta med näringslivet så att forskningen som utförs på universitet och högskolor kommer till nytta i samhället. Att investera offentliga resurser i forskningsinstitutet Rise är en annan lösning för att säkerställa nyttiggörande.

Gärna mer forskning och utveckling. Men då måste näringslivets behov vara styrande.

Peter Johansson, enhetschef forskning, innovation och industriell utveckling, Teknikföretagen

Patrik Sandgren, ansvarig digitalisering, Teknikföretagen