Opinion

”Fem skäl till varför det är en dålig idé med elektroniska val”

Holmaskolan i Malmö, 11 september 2022. Foto: Johan Nilsson/TT
Holmaskolan i Malmö, 11 september 2022. Foto: Johan Nilsson/TT
Martin Mazur. Foto: 1337
Martin Mazur. Foto: 1337

REPLIK. Det finns nästan inga vinster med att digitalisera vårt valsystem – tvärtom, skriver Martin Mazur.

I en debattartikel i Ny Teknik hävdar författarna att dagens ”antika” valsystem borde ersättas med en säker digital motsvarighet. Men det finns nästan inga vinster med att digitalisera vårt valsystem – tvärtom.

Jag älskar digitalisering – det är trots allt det jag arbetar med och brinner för. Men allt kan och ska inte digitaliseras. Däribland dagens valsystem, som är noga designat för att uppfylla krav på oberoende och säker röstning. Jag ser fem argument som starkt talar emot ett digitalt valsystem:

1. Manipulation. Dagens analoga valsystem är svårt att manipulera: det krävs att både rösträknare och observatörer är med på kuppen – flera stycken dessutom. I ett digitalt system däremot är det större risk för manipulation som inte upptäcks.

Om exempelvis var tionde digitala röst över hela landet skulle ändras är det inte säkert att det skulle upptäckas. Skulle felet upptäckas så kan dessutom spårbarheten vara borta – då vet vi inte vilka röster som är sanna eller falska och tvingas utlysa omval. Upptäcks manipulation av rösträkning i ett analogt val kan vi ta bort de korrupta personerna och sedan räkna om valsedlarna.

2. Påverkan. Om digitala val sker hemifrån eller via mobilen öppnar det för påverkan och röstsäljning. Om du inte är ensam när du röstar finns det risk att du påverkas eller hotas att rösta på ett visst sätt. Om du kan bevisa vad du har röstat på, eller om du röstar med någon bredvid dig, kan du också sälja din röst. Dessa risker är väsentligt lägre i en vallokal.

3. Korrekthet. Digitala val är inte felsäkra. Om man skulle upptäcka en ”bugg” så kan vi i värsta fall behöva utlysa omval då möjligheten att räkna om rösterna korrekt kan vara borta.

4. Anonymitet. Röster i ett digitalt system kan komma att spåras till personen som röstat. Således kan en regering begära ut namn på alla som har röstat på ett visst parti, exempelvis för att kartlägga politiska motståndare och utöva förföljelse. Men informationen kan också läcka via en attack. I ett analogt val försvinner all spårbarhet till dig i samma sekund som valkuvertet stoppas i valurnan.

5. Tillgänglighet. Alla, oavsett tekniska kunskaper eller förutsättningar, ska kunna rösta. Om digitala val sker hemifrån är en utmaning att alla medborgare inte äger en mobiltelefon eller dator. Alla har dessutom inte ett bank-id.

Även om vi bara digitaliserar i vallokalerna kommer det finnas medborgare som inte hanterar tekniken. Vi har sett detta hända i bland annat USA. Att ha personal som bistår vid behov är inget alternativ då det skulle äventyra kravet på ett oberoende och anonymt valdeltagande. Dessutom är tekniken som behövs för digitala vallokaler dyr jämfört med en valurna, vilket leder till färre vallokaler och mer köer. Det kommer också kräva uppkoppling och el, något som inte behövs i dag.

Det finns även andra frågor som måste ställas när vi diskuterar en digitalisering av valsystemet, inte minst kostnaden. Det finns en rad misslyckade digitaliseringsprojekt som har kostat skattebetalarna enorma summor pengar. Stockholms stads hårt kritiserade skolplattform är bara ett av flera exempel.

Att försöka digitalisera valsystemet skulle vara att ändra på något som redan fungerar väldigt bra för ändamålet: att vi vart fjärde år ska rösta. Systemet kommer alltså bara att användas en gång vart fjärde år.

Med tanke på teknikens frammarsch kommer ett digitalt system att vara föråldrat och i värsta fall oanvändbart vid nästa val. I stället bör vi titta på vilka områden i samhället där vi ser störst effekt från en digitalisering och utifrån detta bestämma var vi ska vi lägga våra skattepengar.

Ett område inom dagens valsystem som faktiskt skulle vinna på att delvis digitaliseras är hanteringen av röstlängden. Efter detta val har det olyckligtvis rapporterats om flera fall där medborgare har nekats att rösta då deras namn av misstag har blivit avprickade. Att använda exempelvis bank-id som ett frivilligt komplement till vanlig id-handling skulle därför vara en bra idé.

Martin Mazur, teknikchef 1337

1337 är ett techbolag med huvudkontor i Lund.