Opinion

”Energibranschen måste bli attraktivare för kvinnor att arbeta i”

Kraftkvinnornas styrelse: Amira El-Bidawi, Emma Wiesner, Natalie Sial, Karin Jonsson, Anna Nordling, Helena Olssén, Ambra Sannino. Foto: Stina Axelsson, APM
Kraftkvinnornas styrelse: Amira El-Bidawi, Emma Wiesner, Natalie Sial, Karin Jonsson, Anna Nordling, Helena Olssén, Ambra Sannino. Foto: Stina Axelsson, APM

DEBATT. I dag på FN-dagen för kvinnor inom teknik och vetenskap lyfter vi frågan om jämställdhet inom energibranschen. Branschen står inför stora systemskiften och det innebär att flera nya kompetenser kommer att behövas. Detta är en stor möjlighet för att också bli mer attraktivar för fler kvinnor, skriver föreningen Kraftkvinnorna.

I dag fredag 11 februari är FN:s internationella dag för kvinnor och flickor inom STEM – alltså inom vetenskap, teknik, ingenjörsskap och matematik.

Sverige är ett av de länder som har kommit långt i arbetet med att öka jämställdhet i tekniksfären, men vi borde vara långt ifrån nöjda. Energibranschen i Sverige har ett stort jobb framför sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor och flickor. Både för att få dem att hitta till branschen, men framförallt för att de ska vilja stanna kvar.

Med den omfattande energiomställning vi befinner oss i är nya idéer och lösningar ovärderliga. Ska vi klara klimatutmaningen behövs hela den samlade befolkningens kompetens. Det är därför oerhört viktigt att energibranschen blir bättre på inkludering för att bli en attraktiv bransch för alla.

Till att börja med måste energibranschen bli bättre på att attrahera fler flickor till naturvetenskap och teknik. Det krävs ett omfattande arbete redan i grundskolan för att förändra bilden av teknik och programmering.

Energibranschens koppling till klimatfrågan är en utmärkt ingång för att väcka teknikintresset hos fler unga. Bristande intresse hos flickor har dock länge varit ett utpekat problem och där har flera energibolag vaknat och bland annat infört träffar och möten med skolklasser och startat traineeprogram. Det arbetet måste fortsätta, men liksom dagens högtid, kan vi inte nöja oss där – fler kvinnor måste hitta till energibranschen och spelreglerna måste vara så pass attraktiva att fler väljer att stanna kvar och bygga sin karriär.

Tyvärr är energi- och kraftförsörjningsbranschen långt därifrån. Man har legat på stiftelsen Allbrights bottenplacering fem år i rad när de granskar jämställdhet i landets börsnoterade bolag.

När Kraftkvinnorna publicerade sin första undersökning förra sommaren, visade den att den stereotypa bilden av energibranschen tillåts leva vidare. I det genomsnittliga svenska energibolaget heter nämligen inte bara styrelseordföranden Anders, utan även det genomsnittliga namnet på vd är Anders. Energibranschens styrelser består dessutom i genomsnitt av sju män och två kvinnor, där medelåldern är 57 år och 75 procent av medarbetarna på energiföretagen är män. Av de tio vanligaste namnen är inget av dem namn som traditionellt bärs av kvinnor. På motsvarande lista för vd:ar har dock Anna och Malin letat sig upp på fem respektive plats åtta.

Glädjande nog har Energimyndigheten nyligen pekats ut av regeringen som en av flera myndigheter med särskilt ansvar för jämställdhet. Men arbetet med att öka jämställdhet i branschen får inte sluta där. Samtliga bolag i energibranschen har ett uppdrag att se över sina verksamheter, rekryteringsprocesser och styrning för att bli bättre på jämställdhet.

Nya klimat- och energiutmaningar kräver en förändrad syn på kompetens. Energibranschen står inför stora systemskiften och det innebär att flera nya kompetenser kommer att behövas. Detta är en stor möjlighet för att också bli mer attraktivar för fler kvinnor. Det kommer att behövas fler systemvetare, beteendevetare, projektledare, psykologer och kommunikatörer de kommande åren, och detta är yrkesgrupper där det finns fler kvinnor än inom klassiska ingenjörsyrken. Fler kvinnor borde välja att bli ingenjörer, men fler icke-ingenjörer borde samtidigt vilja söka sig till energibranschen.

För att fler kvinnor ska trivas i branschen och fullt ut kunna förverkliga sin potential, måste spelreglerna vara sådana att fler väljer att stanna kvar.Det är fortfarande vanligt att kvinnor, av olika anledningar, väljer att avsluta sin karriär i energisektorn och försvinner till andra yrkesgrupper. Detta är en hemläxa som alla energibolag måste ta till sig, jämställdhetsproblem löses inte enbart av rekrytering – en schyst och säker arbetsmiljö är minst lika viktigt för att energibranschen ska bli attraktiv på lång sikt. Vi i Kraftkvinnorna kommer därför att jobba vidare för att inspirera fler energibolag i branschen, så att vi den 11 februari nästa år, förhoppningsvis har ännu fler kvinnor i branschen att hylla.

Helena Olssén, ordförande Kraftkvinnorna

Emma Wiesner, vice ordförande Kraftkvinnorna

Karin Jönsson, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Amira El-Bidawi, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Anna Nordling, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Ambra Sannino, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Natalie Sial, styrelseledamot Kraftkvinnorna