Opinion

”Elever uppmanas välja bort natur- och ingenjörsutbildningar”

Utdrag ur kampanjen för gymnasievalet.
Utdrag ur kampanjen för gymnasievalet.
Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen. Foto: Anette Persson
Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen. Foto: Anette Persson

DEBATT. Stockholms stads gymnasieskolor bedriver en kampanj för att få ungdomar att undvika att läsa Naturprogrammet på gymnasiet. Det är bedrövligt, skriver Magnus Höij, vd Teknik och Designföretagen.

Bostadsbristen är akut, behovet av mer infrastruktur lika så. Det har lett till en mycket stor efterfrågan på ingenjörs- och arkitekttjänster. Dessvärre har det medfört en stor brist på kompetens. Vi har för få ingenjörer och arkitekter, helt enkelt.

Kompetensbrist har seglat upp som den absolut största utmaningen för företagens verksamhet. Bristen är stor i hela landet. Kampen att hitta tillräckligt med ingenjörer eskalerar och leder i vissa fall till att företagen tvingas flytta sin verksamhet till andra ställen i världen. Arbetstillfällen går då förlorade i Sverige liksom viktiga källor till innovation.

Döm om vår förvåning när vi möts av Stockholms stads budskap att ”Vem har sagt att Natur är det smarta gymnasievalet?”

Den inledande texten lyder: ”Hör du till dem som tycker att ditt barn ska välja Natur på gymnasiet? Då kan det vara läge att tänka om!”

Ytterst handlar det om att synliggöra gymnasieskolans yrkesprogram. Det kallar Stockholms stads gymnasieskolor ”att välja med hjärtat”.

Därefter följer en film där de teoretiska programmen illustreras med en svart-vit film som ställs mot yrkesprogrammens färgglada. Som om ett ingenjörsjobb vore svart-vitt? Som om ett Naturval inte kan göras med hjärtat? Yrkesprogrammen är såklart utmärkta för väldigt många ungdomar. Alla typer av yrkesroller behövs. Men att mer eller mindre avråda ungdomar från att söka sig till Natur- och ingenjörsprogrammet och till övriga teoretiska program. Det är direkt skadligt.

För det första: näringslivet behöver på kort och lång sikt fler ingenjörer och andra med högre och längre utbildning. Läget är redan nu akut, och allt talar för att vi även i framtiden kommer att ha ett stort behov av fler ingenjörer och arkitekter. Sveriges Teknik och designföretagen verkar tillsammans med många andra för att öka antalet utbildningsplatser på våra tekniska högskolor.

För det andra: arbetet som ingenjör eller arkitekt är väldigt varierat och omväxlande. Det erbjuder enorma möjligheter för väldigt många med olika intressen. Möjligheterna efter att ha läst exempelvis Natur är fantastiska.

Att välja Naturprogrammet på gymnasiet är alltså både bra för individen och för näringslivet. Om Stockholms stad behöver marknadsföra yrkesprogrammen så borde de göra det utan att avråda från andra gymnasieval. Risken finns dessutom att detta synsätt sprider sig till fler skolor i andra städer i Sverige. Det är illa nog att alldeles för få ser glädjen i att läsa matematik och fysik.

Vi behöver verkligen inte några kommunala instanser som direkt avråder från att läsa mer matte på gymnasiet.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen