Opinion

”Det finns inga fungerande VVS-system”

LÄSARBREV. Svenska VVS-system är feldimensionerade vilket leder till överförbrukning. Radiatorerna är minst 50 procent för stora, enligt Hans Lönn som vill få i gång en dialog om effektivare energianvändning.

I mer än 30 år har jag levt på att ändra befintliga värmesystem. Från början var det i hus som byggts decennier tidigare men det framgår allt tydligare att det inte är någon skillnad när det gäller nyproduktionen.

Redan 1987 genomförde jag en energieffektivisering i Sportpalatset i Stockholm. Det hade sedan 1932 inte funnits cirkulerande vatten i de tre översta våningarna. Flera cirkulationspumpar på flera kW åkte ut och ersattes med två pumpar à 100 W. Energieffektiviseringen blev 1000 MWh som kostade 400 000 kronor. Nu är det värt cirka 1 miljon kronor, varje år.

För några år sedan balanserade jag värmesystemet i 108 lägenheter på Lidingö byggda av Skanska 2008. Fastigheten var försedd med individuella dragningar till varje radiator för att kunna göra individuell värmemängdsmätning. Distributionen skedde alltså via dragningar i trapphusen in i lägenheterna med en massa rör.

Något år innan jag kom in i bilden hade man installerat individuell mätning i varje lägenhet och sparat i storleksordningen 800 000 kronor första året. När jag gjort mitt jobb så hade energianvändningen gått ner med ytterligare knappt 10 procent. Den enormt kostsamma inledande installationen var bortkastade pengar, liksom all individuell mätning för att inte tala om kostnaderna för debiteringarna, så kallad IMD.

För ett år sedan jag fick jag ett ovedersägligt bevis för påståendet i rubriken. Jag fick förmånen att följa upp ett nybyggnadsprojekt i Göteborg med tre identiska fastigheter. Sveriges bästa VVS-konsult hade projekterat husens värmeanläggning. Inte nog med att det var en 30-procentig överförbrukning, energianvändningen var dessutom ojämn.

Hemligheten med att jag i snitt har effektiviserat energianvändningen med 30 procent är att alla radiatorer är minst 50 procent för stora och det säger sig självt att om det är möjligt att föra ut för mycket energi så blir det överförbrukning.

Forskningspengar spills bort på att undersöka vad den befintliga bebyggelsen har för energianvändning. Projekt efter projekt redovisar verklig energianvändning som ligger långt över de teoretiskt beräknade. De största katastroferna är i mina ögon Bo01 och Hammarby Sjöstad.

Varför stämmer då inga beräkningar överens med verkligheten? Värmesystemen fungerar inte som det är tänkt.

Nu måste en dialog komma till stånd så att i första hand all utbildning på KTH, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola lär ut verkliga kunskaper. Ett paradigmskifte måste till annars bevaras status quo i evinnerliga tider.

Jag möter gärna alla bromsklossar. Varför inte starta med en hearing?

Hans Lönn, Stockholm