Opinion

”De sprider myter om geoenergin”

STOCKHOLM 010928 - Nybyggnation av småhus i Huddinge. Två snickare spikar fast takläkt på en trävilla. Byggherre är Eksjöhus. Foto: Fredrik Persson Kod: 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
STOCKHOLM 010928 - Nybyggnation av småhus i Huddinge. Två snickare spikar fast takläkt på en trävilla. Byggherre är Eksjöhus. Foto: Fredrik Persson Kod: 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

REPLIK. El på marginalen används som slagträ i debatten. I vår värld är fjärrvärme, geoenergi, biobränslen, vindkraft, solkraft och välisolerade hus bra lösningar allihop, skriver Johan Barth, vd Geotec.

I en debattartikel hävdar Johnny Kellner, Veidekke, och Conny Pettersson, Swedisol, att geoenergi som utvinns med hjälp av värmepumpar i praktiken drivs av kolkraft. Än en gång används myten om marginalel som slagträ för att vinna marknadsandelar, den här gången för fjärrvärmens och isoleringsbranschens fromma.

Hur många gånger behöver detta sägas: Det går inte att påstå att el producerad på marginalen, det vill säga nytillkommen elanvändning vid en viss given tidpunkt, kommer från kolkraft. Både det och att fjärrvärme är ett bättre miljöval än geoenergi har både Energimyndigheten och Miljööverdomstolen slagit fast.

Då finns det heller ingen som helst grund att räkna upp den el som används för att värma byggnader med en faktor på 2,5.

Så här skriver Boverket: ”Ur ett svenskt perspektiv är både el och fjärrvärme producerad med ungefär lika andel förnybar energi. Om byggnaden värms med en effektiv värmepump så använder den eluppvärmda byggnaden mer förnybar energi än den fjärrvärmevärmda byggnaden”.

Vi håller med Kellner och Pettersson att el måste användas så smart som möjligt. Geoenergin gör det möjligt att med en värmepumpslösning minska användningen köpt energi till en fjärdedel. Övriga tre fjärdedelar utgörs av gratis förnybar energi direkt från berget i form av lagrad solvärme. Det menar vi är att använda el smart och effektivt. Vid större anläggningar, så kallade borrhålslager och akviferlager, är utväxlingen ännu större.

Kellner och Pettersson nämner inte heller de möjligheter till förnybar komfortkyla geoenergin ger. Här är utväxlingen långt högre, upp mot 40 gånger den använda elenergin. Med klimatförändringarna kommer behovet av kyla öka i Sverige.

När Kellner och Pettersson påstår att vi med dagens byggregler ”slösar bort” elöverskottet ”i dåligt isolerade hus” slår de knut på sig själva. Är Veidekkes nybyggda hus alltså dåligt isolerade?

Det får stå för Veidekke, men klart är att Kellner/Petterssons resonemang inte håller. I vår värld är fjärrvärme, geoenergi, biobränslen, vindkraft, solkraft och välisolerade hus alla bra lösningar som tillsammans på en marknad i fri konkurrens leder oss till ett hållbart, energieffektivt samhälle.

Johan Barth, vd Geotec