DEBATT

”Dags att avskaffa rörligt elavtal – endast timpris fungerar i framtidens elsystem”

Om allt går vägen kan elstödet för de som får dyra elräkningar betalas ut redan i år. Arkivbild Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT. Många med rörligt elavtal tror att de kan vara smarta och flytta sin användning från en timme till en annan och få lägre elräkning, men så är det inte. Det är dags att vi avskaffar den ”rörliga” elavtalsformen, skriver Daniel Lindén, Tibber.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Rörligt prisavtal är den vanligaste avtalsformen på el i Sverige. Under 2023 var tre av fyra elavtal som tecknades av hushåll ett rörligt elprisavtal, enligt en sammanställning från jämförelsesajten Elskling.se. 

Vad många inte vet är att de avtal som idag beskrivs som ”rörliga” inte lever upp till det namnet – bara 28 procent väljer rätt svarsalternativ på frågan hur rörliga elavtalspriser sätts, visar en ny undersökning från Norstat (se fotnot) gjord på uppdrag av Tibber.

Ett rörligt elprisavtal innebär att du betalar ett snittpris under månaden. Men inte ett rakt snitt över alla dygnets timmar som många tror, utan ett snittpris baserat på hur andra har förbrukat el i ditt område och hur mycket el ditt elbolag köper in. Det är inte ovanligt att även skolor, butiker och andra kommersiella fastigheter räknas in i det snittet. Enkelt uttryckt: inte särskilt rörligt. Och förutom att bara öka eller minska användningen har du knappt någon kontroll över din elkostnad alls.

En allt större andel av elproduktionen från förnybara energikällor som sol och vind innebär större svängningar i elpriset. Denna omställning kommer att kräva större flexibilitet i energisystemet; att vi använder el när den är som mest tillgänglig.

Denna minst sagt tveksamma beteckning skapar problem för konsumenterna. Faktum är att nästan hälften av svenskarna, 44 procent, felaktigt tror att de kan nyttja upp- och nedgångar i elpriset genom sitt rörliga avtal, enligt Norstats undersökning. 

Detta är konsumenter som har dragit slutsatsen att de bör förändra sina vanor, på grund av ökade kostnader, ökad miljömedvetenhet, eller något annat. De har dessutom viljan att agera, men har blivit vilseledda av elbolagen. Det är olyckligt.

För det handlar egentligen inte så mycket om el, utan om rätt beteende. Vi måste ställa om till fossilfri energiproduktion. Men en allt större andel av elproduktionen från förnybara energikällor som sol och vind innebär större svängningar i elpriset. Denna omställning kommer att kräva större flexibilitet i energisystemet; att vi använder el när den är som mest tillgänglig.

Detta kommer i sin tur kräva nya konsumtionsvanor, så att vi stöttar nätet, nyttjar den gröna el vi producerar på ett bättre sätt så att den inte går till spillo och att vi gemensamt tar kontroll över hushållens och samhällets energikostnader. Hela 85 procent av de svarande i undersökningen säger att just kunna spara pengar är ett incitament som fungerar för att få dem att ändra sina vanor. Här kommer timpris in.

Timpris på el innebär, till skillnad från rörligt, att du bara betalar för precis den el du förbrukar, när du förbrukar den, oberoende av hur andra kunder i ditt område använder sin el. Sanningen är att det var timpris, inte rörligt, som var det billigaste avtalet under 2023, enligt data från SCB. 

Daniel Lindén, Tibber.

Det handlar om flera tusen kronor i besparingar för den som bytte från rörligt elavtal och över 10 000 kronor för den som bytte från fast pris. 46 procent av de svarande i Norstats undersökning anger också att de kan tänka sig att ändra sina vanor för att spara pengar, till exempel genom att pricka in tider med lägre efterfrågan. Precis det möjliggör timpris.

Med timpris skapar vi de ekonomiska incitament som behövs för att förändra beteenden på riktigt. Det är en förutsättning för att bygga framtidens hållbara energisystem. Vi måste röja alla hinder och räta ut de frågetecken som den tveksamma beteckningen “rörligt elavtal” skapar för konsumenterna. Det är dags att vi avskaffar “rörligt” elavtal i sin nuvarande form. För timpris är det enda elavtalet som är rörligt på riktigt.

Daniel Lindén, medgrundare av Tibber, produktchef

Fotnot: Undersökningen genomfördes av Norstat på uppdrag av Tibber 16–25 maj 2024 och omfattade 1 000 svarande i åldrarna 18–99 år.


DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.