Opinion

”Bredband åt alla - även på landsbygden”

Det är de unga som ska driva bygdens utveckling framåt. Utan snabb uppkoppling lär de inte stanna kvar, enligt debattörerna. Foto: Henrik Montgomery / TT
Det är de unga som ska driva bygdens utveckling framåt. Utan snabb uppkoppling lär de inte stanna kvar, enligt debattörerna. Foto: Henrik Montgomery / TT
Åse Blombäck Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Åse Blombäck Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

DEBATT. Enda chansen att hålla liv i landsbygden är att bredbandet når ut i alla byar. Målet om 90 procents täckning duger inte. Ett snabbt bredband är lika nödvändigt som att ha vägar, el och telefon, skriver Åse Blombäck och Staffan Nilsson på organisationen Hela Sverige ska leva.

Den förra regeringens mål var att senast 2020 ska 90 procent av de svenska hushållen ha 100 Mbit/s, medan de resterande tio procenten ska ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster och service. Det målet duger inte. Redan förra valet drev vi frågan om att varenda by ska ha 100 Mbit/s senast 2015. Det står vi fast vid.

Bredband är extra viktigt på landsbygden. Där kan modern teknik uppväga långa fysiska avstånd och ligga till grund för tillgänglig service i form av e-hälsa och kontaktmöjligheter med myndigheter. Det digitala nätet är ett redskap i vardagen, som levererar och tar emot både samhällsinformation och service i ökande grad. Att ha ett snabbt bredband är snart lika självklart – och nödvändigt – som att ha vägar, el och telefon. Ett väl utbyggt bredband ökar också landsbygdens attraktionskraft och gör glesbebodda områden bättre rustade för dem som vill leva där.

Närvaro på nätet är även oumbärligt för de flesta företag för att sköta uppgifter som marknadsföring, kontakt med kunder och leverans av varor och tjänster. Nödvändig rapportering till Skatteverket och betalning av arbetsgivaravgifter måste i praktiken göras via nätet.

Tillgång till bredband är en av grundstenarna för att göra landsbygdens aktörer konkurrenskraftiga i en tid som präglas av snabb urbanisering och som ger dem en chans att stanna kvar i sina bygder istället för att överge dem för städerna. Snabbt bredband kan också bli ett verktyg i att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden, då anställda kan arbeta hemifrån i större utsträckning – detta kan också potentiellt hjälpa till att minska utsläppen eftersom det minskar resandet.

För alla skolbarn ska bredband vara en rättighet. För ungdomar är internet ett självklart redskap i vardagen. Många av dem bor på landsbygden och kommer att vara de som driver sina bygders utveckling framåt – utan snabb uppkoppling lär de inte bo kvar.

Allt detta känner vi på landsbygden mycket väl till och många startar fiberföreningar för att själva bygga för bredband där marknaden inte är intresserad. De lägger ner en enorm mängd timmar i ideell arbetstid och gör stora personliga ekonomiska satsningar för att privata nätaktörer ska bli villiga att bidra till att bygga ut bredbandsnät i glesbebodda områden. Bättre och snabbare kommunikationer på landsbygden kommer i slutändan att fortsätta vara resultatet av dessa ansträngningar!

Dessa föreningar behöver stöd. De behöver högre satta mål och en strategi och resurser som motsvarar den ambitionen. Vi har några konkreta förslag som vi vill lägga fram för våra politiker:

• Höj målet och besluta att det ska finnas bredband på minst 100 Mbit/s i varenda by, senast 2015. Ta fram en tydligare nationell bredbandsstrategi för genomförandet och se till att alla kommuner tar fram strategier och planer som innefattar hela kommunen.

• Anslå ytterligare 1,5 miljarder av nationella medel till lokala fibernätverk fram till och med 2015, utöver pengar till sammankopplingen av nätverken.

• Ge en lämplig aktör i uppdrag att organisera ett nationellt supportkansli för fiberföreningar och skjut till de resurser som krävs för att göra detta. Vi har kunskapen och erbjuder oss att ansvara för denna funktion tillsammans med andra aktörer.

Åse Blombäck och Staffan Nilsson Riksorganisationen Hela Sverige ska leva