Opinion

Almi: Vi täcker alla faser - även de tidiga

Göran Lundwall, koncernchef och vd Almi. Foto: Almi
Göran Lundwall, koncernchef och vd Almi. Foto: Almi

REPLIK. Almis kapitalförsörjning till företag i tidiga skeden har inte minskat. Tvärtom genomför vi nu nya satsningar för att stödja företagen ytterligare svarar Göran Lundwall, Almis koncernchef och vd.

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Lars Bengtsson, affärscoach LEAD, och Stefan Lindeberg, oberoende rådgivare, att Almis verksamhet har förskjutits från tidig fas till senare faser. Så är inte fallet.

Almis uppdrag är att täcka hela spannet, från de allra tidigaste såddfaserna till expansionsfaser. Tvärtemot vad författarna skriver så har sammanslagningen av Almi och Innovationsbron medfört att Almi har ökat fokus på tidiga skeden. Sammanslagningen har också möjliggjort nya satsningar i form av nya finansieringsprodukter.

I debattartikeln tar Lars Bengtsson och Stefan Lindeberg särskilt upp tre produkter: Verifiering, Insats mot Royalty (ImR) och riskkapital i såddfas. Verifiering var en produkt som tidigare förmedlades av Innovationsbron och som möjliggjordes av ett regeringsbeslut om särskild tilldelning av medel till företag i tidig fas. Regeringens särskilda tilldelning gällde perioden 2011-2012 och har därefter inte förlängts.

Såväl ImR som såddinvesteringar ligger dock kvar på den nivå som varit de senaste åren. I Almi Invest gjordes totalt 193 ny- och följdinvesteringar under 2013. Trots ett svagt första halvår var 91 av dessa tidiga såddinvesteringar.

Jag delar därför inte författarnas åsikt att ”systemet har krackelerat”. Däremot håller jag med om att det måste finnas ett framgångsrikt stödsystem till potentiella tillväxtbolag i tidiga skeden och att det återstår en del att göra för att långsiktigt möta efterfrågan på kapital i tidiga skeden.

Med utgångspunkt i Almis verksamhet ser jag två områden där behovet är särskilt tydligt. Det ena är att öka tillgången på verifierings-/förstudiemedel samt mjuka villkorslån. Det andra är att långsiktigt säkerställa tillgången offentligt riskkapital i de tidiga skeden där man i den mediala debatten är överens om att bristen på privat kapital är störst.

Almi Invest har en affärsmodell som visat sig framgångsrik. I tidig expansionsfas sker investeringar alltid tillsammans med privat kapital medan det är svårare att attrahera privat kapital i såddfasen. Portföljen består idag av över 350 mycket intressanta bolag. Med det är Almi Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag.

Den nuvarande fonden är fullinvesterad efter 2014 och högsta prioritet har därför vårt arbete med att säkerställa kapital för att kunna fortsätta att investera i de företag som Lars Bengtsson och Stefan Lindeberg värnar om.

Som en konsekvens av sammanslagningen Almi och Innovationsbron har det varit möjligt att frigöra resurser för ytterligare insatser i tidiga skeden. Exempelvis ökar vi volymen innovationslån och erbjuder en ny form av större innovationslån som riktas till innovativa bolag med stor tillväxtpotential. Dessutom lanserades en helt ny låneform för företag i expansionsfas vid årsskiftet.

Sammataget ska dessa insatser bidra till att fler nya tillväxtbolag växer fram och leda till ökad tillväxt i Sverige – vilket är det yttersta målet med Almis verksamhet.

Göran Lundwall

Koncernchef och vd Almi