Opinion

”Absurt att fordonsregistret ligger helt öppet”

Wilhelm Douglas, Generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK).
Wilhelm Douglas, Generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK).

DEBATT. Fordonsregistret är som en öppen bok för kriminella. Ingen skulle komma på idén att ha ett öppet register för konst eller dyra antikviteter med uppgift om både ägare och adress, skriver Wilhelm Douglas, Kungliga Automobil Klubben.

Miljoner inspelade samtal från sjukvårdsupplysningen 1177 har legat helt oskyddade på internet i flera år. 400 personer fick felaktiga utskick med känsliga uppgifter om andra individers försörjningsstöd när ett it-bolag som levererar tjänster till Stockholms stad fick fel i sina system. Skandalen på Transportstyrelsen kan inte ha undgått någon.

Det är några exempel på när känsliga personuppgifter om enskilda människor läckt till utomstående. Uppenbarligen lämnar it-säkerheten hos svenska myndigheter mycket i övrigt att önska. Och detta är säkerligen bara toppen av ett isberg.

Men samtidigt finns det en ”läcka” som både politiker och myndigheter är medvetna om, men som tillåts att fortsätta, nämligen det öppna fordonsregistret.

Känsliga uppgifter

Sverige är närmast unikt i världen med att ha en öppen informationsbank där människors privata egendom registreras och görs tillgänglig för den som har ett intresse av den. I de flesta andra europeiska länder är det bara andra myndighetspersoner - som polisen eller tullen – som har tillgång till så känsliga uppgifter. Men i Sverige är det fritt för vem som helst att skaffa sig information vem som äger vilken bil och vilken adress vederbörande bor på.

Det kan tyckas sympatiskt att vi även på detta område ska tillämpa offentlighetsprincipen och att myndigheterna ska vara öppna och transparenta. Men världen förändras och då måste också svenska myndigheter göra det.

Det ska sägas att bilstölderna har blivit allt ovanligare i Sverige totalt sett. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har antalet stulna bilar minskat med 57 procent de senaste tio åren. Den samlade bilbrottsligheten har också minskat stadigt sedan 1990-talet då bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd som gör det svårt att tjuvkoppla.

Vanor kartlagda

Men samtidigt har brottsligheten mot bilister blivit grövre och mer utstuderad. Bilinbrotten har ersatts med inbrott i hemmet där nycklar stjäls eller rena kapningar på parkeringsplatser eller längs med vägarna. Sju av tio bilstölder sker numera med nyckel. Detta innebär naturligtvis ett stort trauma för den som utsätts. Ofta är det dyra fordon som stjäls på detta sätt och det görs med en sådan precision att man kan misstänka att förövarna kartlagt vem som äger fordonen, var de bor och förmodligen även studerat ägarnas vanor.

Fordonsregistret är som en öppen bok för de kriminella. Det är inte hela förklaringen till att bilstölderna fått en ny karaktär, men det är ett instrument som staten tillhandahåller. Detta måste få ett slut.

Några klick bort

Att den här typen av information finns tillgänglig bara några klick bort är absurt. Ingen skulle komma på idén om att ha ett öppet register för konst eller dyra antikviteter där enskilda föremål kan knytas till en viss ägare och adress. Ändå är det just så det fungerar för bilägarna. Det är illa nog att det finns it-läckor hos myndigheterna, men att på detta sätt släppa fram en flod av känslig information är att öppna upp för brottslighet.

Det är dags att täta läckan nu och att göra om fordonsregistret så att bara de som verkligen ska ha tillgång till informationen får det. Regeringen måste agera nu.

Wilhelm Douglas, generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK)