Lista: 10 trender för tillverkningsindustrin

2019-07-08 10:30  

Investmentbanken GP Bullhound har släppt rapporten ”Smart Manufacturing: Rise of the Machines". Där listar de tio viktiga trender för framtidens tillverkningsindustri – och varnar för att Europa riskerar att hamna på efterkälken.

Marknaden för smarta industrier växer kraftigt, och lockar mångmiljardinvesteringar. För närvarande står Europa för 30 procent av den globala marknaden, men storsatsningar i Kina och USA gör att den situationen kan ändras. Det visar en ny rapport från den svenskgrundade investmentbanken GP Bullhound, som tidigare investerat ibland andra Spotify och Klarna.

-En sak i rapporten som förvånat mig, är den låga finansieringsvolymen i Europa jämfört med USA och Asien. Vi ligger långt framme med en hög grad av automatisering och så vidare, men när vi tittar på vad som sker i utvecklingen – nästan allt händer utanför Europa. Vi kommer säkert att fortsätta vara en intressant marknad att sälja till, men mycket av värdeskapandet sker i USA och Asien, säger Carl Wessberg, partner på GP Bullhound.

"Bolag i Europa satsar inte tillräckligt på FoU"

Rapporten "Rise of the Machines" visar att marknaden för smarta industrier i Europa värderas till 24 miljarder dollar, mer än den amerikanska som värderas till 20 miljarder dollar, med tillväxtföretag inom smarta industrier, IOT och digital design, simulering och integration.

Läs mer: Gränges tar hjälp av synkrotronljus för att slippa flussmedlet

Men i Kina och övriga Asien sker väldigt stora investeringar inom smart tillverkning. Siffror från 2016 visar att Kina spenderade mer på FoU (396 miljarder dollar) än Europa (322 miljarder dollar) och nästan lika mycket som USA (403 miljarder dollar) i absoluta tal.

-Det är oroväckande att många företag i Europa inte är tillräckligt aggressiva när det gäller forskning och utveckling. Vi borde satsa mer på FoU och på värdeskapande plattformsbygge, säger Carl Wessberg.

Asien lockar till sig dubbelt så mycket kapital

När det gäller antalet finansieringsrundor som rört smart tillverkning har dessa ökat femfaldigt i Europa sedan 2013. Rekordåret 2017 innebar 17 sådana rundor.

Europa ligger dock väsentligt efter sett till den totala finansieringsvolymen: USA har lockat mer än fem gånger så mycket kapital och Asien nästan dubbelt så mycket kapital under tidsperioden 2013–2018.

Läs mer: Svenska båtsuccén Alukin Boats startade i garaget

"Rise of the Machines" listar även tio av de viktigaste tekniktrenderna inom smart tillverkning, och innehåller insikter från startups och storföretag verksamma inom smart tillverkning samt från investerare och akademiker.

-Det vi främst kan ta med oss från rapporten är att smart manufacturing är ett koncept som kommer att bli verklighet i en stor del av tillverkningsindustrin inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är hög tid att vi börjar anpassa oss till det, säger Carl Wessberg.

Tio framtidstrender inom tillverkningsindustrin

  • Framtidens produktionsplattformar kommer att vara gränslösa ekosystem. Allt eftersom integrationen av mjukvaru- och hårdvarudelar blir viktigare kommer silos-tänket att försvinna.
  • AI kommer att ta en större roll. AI-baserad design och produktion kommer att bli verklighet.
  • Prediktiv tillverkning och snabbare produktcykler. Det är redan möjligt att i realtid skicka mönster från CAD till produktionslinjen. Tillsammans med prediktiv tillverkning, smarta algoritmer och agila maskiner kommer produktcyklerna att bli kortare och kortare.
  • Robotarna kan skapa många nya jobb. Många komplexa arbetsuppgifter kommer aldrig att bli helt automatiserade. I samspelet mellan människa och maskin kommer industriarbetares produktivitet att öka. Det kommer att möjliggöra nya roller och bidra till snabb kompetensutveckling.
  • Nya kunskaper ger ekonomisk och social utveckling. Fortsatt automatisering behöver alltså inte betyda att jobben försvinner, men kompetenshöjning är ett måste för att jobben ska bli fler framöver.
  • Minskat behov av lågkostnadsarbete. När automatiseringen breder ut sig kommer behovet av lågkostnadsarbete att minska. Det kommer att leda till att jobb och produktion flyttas tillbaka till hemlandet.
  • Den nya teknikens revolution har bara börjat. Det vi ser i form av smarta industrier är bara början. När nanoteknik blir mer skalbar kommer den utvecklingen att göra stort avtryck. Detsamma gäller biologisk produktion och andra tekniska framsteg som människan inte ens är medveten om i nuläget.
  • Nya aktörer och plattformar vinner mark. Marknaden för smarta industrier domineras för närvarande av ett fåtal stora teknik- och industriföretag. Men med tanke på de stora belopp som investeras i nya plattformar så förväntar vi oss att de kommer att skala upp och öka i betydelse inom kort.
  • Tillverkande företag måste förändra sin affärsmodell. ”XaaS”, eller everything-as-a-service bidrar till stor nytta för kunder och användare. På sikt kommer det vara avgörande om industriföretag verkligen klarar skiftet från traditionell produktion till en prenumerationsbaserad affärsmodell.
  • Att vara mänsklig avgörande konkurrensfaktor. Det finns onekligen fördelar med att maskiner och teknik i vissa fall ersätter människor. Men alla förmågor hos människor kan inte ersättas - allt det som kräver EQ i motsats till IQ. Att framgångsrikt använda sig av EQ kommer att vara en stor konkurrensfördel i framtiden.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt