ANNONS FRÅN TELE2 FÖRETAG

Västra Götalands kollektivtrafik - ett uppkopplat ekosystem

Varje dag reser en halv miljon människor med tåg, spårvagn, båt, buss eller elbuss inom Västra Götalandsregionen – resor som motsvarar cirka tolv varv runt jorden. Genom uppkoppling via IoT från Tele2 blir resorna smarta och hållbara.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Advertisement

För kollektivtrafikoperatören Västtrafik är trafikplanering ett avancerat pussel. Men genom att koppla upp hela ekosystemet av fordon och trafikoperatörer med IoT, och arbeta med datadelning och analys, har man fått en lösning som tillför stor nytta. Alla resenärer får tillgång till information i realtid om sin resa medan Västtrafik snabbt kan reagera på problem och förbättra sin långsiktiga planering. Något som i längden sparar skattebetalarnas pengar.

– Västtrafiks primära syfte med IoT är att förenkla resan från A till B för resenären, i andra hand handlar det om att sänka kostnader, säger Daniel Ulfheden, som ansvarade för upphandlingen av IoT-tjänster.

Alla Västtrafiks cirka 2200 kollektivfordon är uppkopplade via IoT/mobilnäten och levererar löpande sin position och status samt biljettköpstransaktioner och passagerarräkningsdata.

EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE: Läs mer om lösningarna från Tele2.

Föregångare inom hållbarhet

Det är inte bara pengar som sparas. Även miljö- och hållbarhetsfrågor har en central plats i Västra Götalandsregionen, där huvudorten Göteborg sex år i rad har utsetts till världens mest hållbara destination i rankingen GDSI (Global Destination Sustainability Index) i konkurrens med ett 70-tal destinationer. Västtrafik som sköter kollektivtrafiken i regionen har sedan länge satt hållbarhet högt upp på agendan. Västtrafiks vision är att hållbart resande ska bli norm och målsättningen är att minska koldioxidutsläppen med 90 procent och kväveoxidutsläpp och partikelföroreningar med 80 procent fram till 2035. Dessutom har man åtagit sig att endast använda bränsle från förnybara källor till 2030.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet, så vi fokuserar på effektiv resursanvändning, låg påverkan på klimatet och främjande både av biologisk mångfald och villkoren för ekosystemet, säger Daniel Ulfheden.

Det har hunnit gå nästan tio år sedan de första plug-in hybridbussarna testades i verklig trafik i Göteborg under åren 2013-2014. Och i demoarenan ElectriCity vid Lindholmen Science Park testades eldrivna BEV-bussar (Battery Electric Vehicle) och laddningstekniker i stor skala under åren 2015 till 2020.

– Med den kunskap vi fick från dessa tester kände vi att vi kunde gå från testning till storskalig implementering i verklig trafik, fortsätter Daniel Ulfheden.

Idag har Västtrafik 320 uppkopplade BEV-bussar i flottan, varav de flesta i regionens stadskärnor. Man har också andra hållbara alternativ, som biogas för längre resor och biodiesel. I kombination med eldrivna spårvagnar, resurssnåla tåg och hybridfärjor är det tydligt att Västtrafik är på god väg mot sina hållbarhetsmål. Att vara ledande inom hållbarhet är en vision man delar med Tele2, som är leverantör av både telefoni, contact center och IoT-lösningen till Västtrafik.

– Det är alltid bra när Tele2 arbetar med kunder som delar vår förståelse för hållbarhet och vikten av att hantera koldioxidutsläpp. Med Västtrafiks ambitiösa plan för att minska klimatpåverkan är det uppenbart att de är en hållbarhetsledare när det gäller kollektivtrafik i Norden. Det gör att vi är stolta över att vara partner till Västtrafik, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Med ett kunddrivet perspektiv

Västtrafik har arbetat med Tele2 IoT sedan 2015 och tillägnat sig viktiga erfarenheter under resans gång. Genom att koppla ihop fordonsflottan kan man idag bättre betjäna sina kunder, resenärerna, samt få den data som krävs för att förbättra tjänsterna och optimera planeringen.

– Först och främst är vårt perspektiv på IoT trafik- och kunddrivet. Och för de företag som äger fordonen som kör i vårt nät är så kallad fleetmanagement, optimering av fordonsflottan, prio ett. IoT för oss har också varit ett steg mot bättre IT-säkerhet. Det är även en stor fråga för fordonsägarna, säger Daniel Ulfheden.

För Västtrafik ser den hållbara resan ljus ut och de utvärderar ständigt nya lösningar och ställer nya krav på förbränningsmotorer.

– Vi tittar på saker från alla vinklar och försöker förbättra hela tiden, säger Daniel Ulfheden.

– Vårt mål är att ha alla stadstransporter elektriska till år 2030. Det finns fortfarande utmaningar men framtiden ser ljus ut. Teknikutveckling går snabbt och vi kommer att utvärdera allt för att vara på rätt väg för att nå våra mål när det gäller hållbar kollektivtrafik.

Läs mer: Så gör IoT-lösningar från Tele2 nytta för medborgare och kunder