ANNONS FRÅN STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE

Stansefabrikkens kompetens bidrar till det gröna energiskiftet

Högvolymspressar med vår Smart Tool teknologi.
Högvolymspressar med vår Smart Tool teknologi.

Den globala efterfrågan på batterier förväntas få en exponentiell ökning under kommande år, mycket på grund av elektrifieringen av transporter. Det bäddar för nya batteriindustrikrav som skapar utmaningar för produktionssidan. Men Stansefabrikken Automotive står rustad.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Energifrågan är mer aktuell än någonsin och den gröna omställningen ett faktum. Alltmer fokus läggs på elektrifieringen av transporter, vilken är beroende av batterier och en hög energilagringskapacitet. Det är den främsta anledningen till att den globala efterfrågan på batterier förväntas öka från strax under 200 GWh till över 2 000 GWh under de kommande tio åren. För leverantörer och tillverkningsföretag inom fordonsindustrin innebär det en utmaning.

– Vi måste förbereda oss på en omställning ur en teknisk synvinkel men också vara pragmatiska och tänka på vad som behöver göras inom produktionen. Som en leverantör åt kunder inom energibranschen och ett fordonsföretag med strikta standarder, ser jag dock att vi är väl förberedda, säger Stefan Nord, försäljningschef i Sverige på Stansefabrikken Automotive.

Dmitrij Triskin tar emot representanter från Europeiska Kommissionen.
Dmitrij Triskin tar emot representanter från Europeiska Kommissionen.

Förberedd för EU:s nya batteriregler

Stansefabrikken Automotive ingår i den norska industrikoncernen Stafa Industrier och är ett tillverkningsföretag specialiserat på högvolymspressning, svetsning och montering för komponenter och delar till i första hand fordonsindustrin men också generell industri. Genom de egna fabrikerna i Litauen levererar företaget till kunder inom energi- och batteriindustrin, något som ger dem en gedigen insikt i behoven och bereder dem för EU:s kommande riktlinjer.

Ta reda på mer om vad Stansefabrikken Automotive gör.

– Europeiska unionens råd antog nyligen en provisorisk överenskommelse om att se över EU:s regler för batterier. Regleringarna kommer bland annat innebära att komponenterna för att bygga celler ska vara rena, automatiserade, mycket exakta och stabila, säger Dmitrij Triskin, Technology and R&D Manager på Stansefabrikken Automotive.

– Även batteripass ska införas, där alla källor, komponenter och material till batterier behöver vara digitala och spårbara. Av säkerhetsskäl har vi inom vissa delar redan infört detta. Våra smarta verktyg som vi använder behåller information och ger varje komponent och del sin egen märkning för att säkra spårbarhet, fortsätter han.

Forskning och utveckling lokalt i Litauen.
Forskning och utveckling lokalt i Litauen.

Arbetar utifrån en grön synvinkel

Att världen befinner sig mitt i den gröna omställningen är inte heller något som gått företaget obemärkt förbi. När energin ska bli hållbar måste även källorna vara det, något som det också ska börja ställas krav på.

– Huvudfokus kommer att ligga på var materialet till produkterna kommer ifrån och hur det återvinns. Framöver måste också livscykeln och koldioxidavtrycket för varje produkt beräknas. Vi och vår leverantörskedja arbetar redan på det sättet, och vår industripark i Litauen använder 100 procent grön energi. Så även här står vi redo att stötta våra kunder när dessa krav införs, berättar Dmitrij Triskin.

Användbar spetskompetens för flera branscher

Förutom sin erfarenhet och insikt i energibranschen har Stansefabrikken Automotive spetskompetens för att hjälpa sina kunder med projektgenomförande, industriell design, automatisering, flytt av verktyg och serieproduktion, samt forskning och utveckling inom verktygsteknik.

– Vi är specialiserade på stansning, automatisk svetsning, andra processer och R&D och erbjuder stödtjänster som hjälper många företag utanför energisektorn. Vår flexibilitet, snabba anpassning, innovativa tänkesätt och smarta verktygskoncept vet vi är avgörande för många av våra kunders verksamheter, avslutar Stefan Nord.

Läs mer här om Stansefabrikken och deras kontor i Sverige.

Stefan Nord, försäljningschef.
Stefan Nord, försäljningschef.

FAKTA:

Stansefabrikken Automotive etablerades 2008 och ingår i norska Stafa Industrier AS vars omsättning 2022 uppgår till 600 MNOK. Företaget tillverkar komponenter och delar till fordonsindustrin samt flera andra industrier via egna fabriker i Litauen. Stansefabrikken är certifierade enligt IATF 16949, Health and Safety ISO45001, ISO 9001 och ISO 14001, och jobbar efter 0 PPM principen. År 2023 planeras det för att implementera Energy Management standard ISO50001.

Läs mer om Stansefabrikken Automotive här.