ANNONS FRÅN HITACHI ENERGY

Transformatorn: en vital del av all elförsörjning

Nima Sadr-Momtazi, Technology Center Manager, Hitachi Energy

Transformatorer är grundläggande för elnätet, de möjliggör effektiv och säker kraftöverföring och med ökande komplexitet i nätet används transformatorer också alltmer för att förbättra elkvaliteten och driften av elnätet. I över ett sekel har Hitachi Energys transformatorer varit banbrytande inom branschen. Nima Sadr-Momtazi, Technology Center Manager på Hitachi Energy, förklarar hur deras hållbara och tekniska framsteg har gjort dem till världsledande inom området.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Transformatorer är nyckeln till överföring och distribution av elkraft och fungerar som "växellådan" som ser till att rätt typ av spänning når de privata eller industriella konsumenterna. Utan dem skulle kärnverksamheten i nästan alla företag och fabriker stå stilla. För Hitachi Energy började historien om krafttransformatorer 1893 när Asea byggde den första trefasiga växelströmsöverföringen från Hellsjön till Grängesberg i Dalarnas län för att stödja gruvindustrin i regionen. Idag är Hitachi Energy världsledande och tillverkar och utvecklar ett komplett och brett sortiment av olika typer av transformatorer som används inom många olika applikationsområden. Enbart i Europa har Hitachi Energy sammanlagt 28 enheter för tillverkning av transformatorer, komponenter eller service för att betjäna kunder runt om i världen.

Läs mer om transformatorer

- Globalt är vi cirka 40 000 anställda på Hitachi Energy, varav 15 000 personer världen över arbetar inom transformatorområdet. Vi arbetar med den senaste spjutspetstekniken. Visste du till exempel att vi har utvecklat och byggt världens mest kraftfulla 1100 kV transformator? Det är vi otroligt stolta över, säger Nima Sadr-Momtazi.

1100 kV transformator i testhall

Väl beprövad teknik - AI som digital partner

Inom Hitachi Energy pågår en ständig utveckling och anpassning till nya krafter som driver förändringen av dagens och framtidens energisystem, till exempel förnybara energikällor, energieffektivitet, hållbarhet och intelligenta produkter.

Ett av de mest spännande utvecklingsområdena är att utforska hur man kan använda AI. Nima säger att när AI integreras i utvecklingsprocessen har den tagit på sig rollen som en digital partner genom att analysera data och mönster med hög precision. På så sätt kan Hitachi Energy identifiera förbättringsmöjligheter och skräddarsy lösningar som bättre matchar marknadens efterfrågan. Ett exempel på AI-tillämpning är den inbyggda artificiella intelligensen för maskininlärning i Hitachi Energys TXpertTM Hub Ecosystem, som gör det möjligt att maximera transformatorns prestanda och samtidigt ge kunderna rekommendationer om underhåll baserat på designparametrar, historiska trender och onlinedata.

– Inte minst har AI bidragit till att öka kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet. Vi använder till exempel AI-baserade Vision-system för att säkerställa att processerna har följts och i förväg identifiera eventuella avvikelser eller defekter i våra komponenter. Våra kunder förväntar sig alltid högsta kvalitet från oss och de är väl medvetna om att vi aldrig kompromissar med kvaliteten eller säkerheten hos våra produkter.

Gemensamt skapande: Samarbete för framtiden

Genom innovation och samarbete utvecklar och driver Hitachi Energy sina transformatorer framåt. Samskapande bygger på ömsesidigt utbyte av kunskap med kunderna och skapar nya transformatorlösningar som tillgodoser nuvarande och framtida behov. Nima säger att för Hitachi Energy är samarbete nyckeln till att ligga steget före och förstå de dynamiska utmaningarna i den hållbara energiomställningen.

Hållbarhet i fokus

– Parallellt med de tekniska framstegen fokuserar vi starkt på ekoeffektiva och hållbara lösningar för att bidra till och ligga i framkant när det gäller energiomställningen. Hållbarhet blir en allt större och viktigare fråga. Hitachi Energys krafttransformatorer är optimerade för mycket hög effektivitet - i storleksordningen 99% - och materialanvändningen i vår verksamhet är optimerad för att främja cirkularitet. Ett aktuellt ämne inom transformatorområdet är användningen av mer hållbara - och till och med återvunna – isoleringsvätskor som har en mindre miljöpåverkan, säger Nima och fortsätter.

– I en tid när vi i allt högre grad går mot hållbar energi måste vi utveckla produkter som är anpassade till dessa behov. Som EconiQTM-transformatorer, skräddarsydda transformatorer som utvecklats enligt ekodesignprinciper för att maximera hållbarheten under hela livscykeln, eller CompactStarTM-transformatorer för havsbaserad vindkraft för att kunna etablera vindkraftsparker ännu längre ut till havs och säkra en mer tillförlitlig och grönare energikälla för samhället.

— Det är därför vi på Hitachi Energy aldrig slutar lära oss. Vi är innovativa, samarbetar och utformar lösningar för att uppfylla våra kunders krav. Våra medarbetare är vår största tillgång när det gäller att främja en mer hållbar energiframtid för alla.

Läs mer om Hitachi Energys banbrytande teknik

Hitachi Energy är ständigt på jakt efter nya kollegor och talanger. Bara i Sverige kommer de att rekrytera cirka 2 000 nya medarbetare under de kommande två åren för att kunna genomföra energiomställningen.