ANNONS FRÅN TITANX ENGINE COOLING HOLDING AB

TitanX växer inom nya affärsområden

En av fordonsbranschens viktigaste megatrender är den ökande elektrifieringen, även på den tunga sidan. För medarbetarna på TitanX, som just nu expanderar globalt, innebär det många spännande utmaningar.

Publicerad Uppdaterad

– Det här är ett globalt företag som är verksamt inom en spännande marknad. Samtidigt är företaget inte större än att det har korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö utan hierarkier, säger Anders Brorsson, R&D Director på TitanX.

TitanX Engine Cooling är en världsledande global leverantör av kylsystem till motorer för kommersiella fordon. Verksamheten expanderar och dess marknadsandel växer. Företaget startar nya fabriker i flera världsdelar.

– Vi är konkurrenskraftiga på vår traditionella marknad. Samtidigt växer vi inom nya affärs- och produktområden som är kopplade till elfordon, säger Arnaud Contet, Advanced Engineering Director på TitanX.

Alla lastbilstillverkare arbetar med att utveckla lastbilar som är elektriska och kan genomföra transporter utan att släppa ut växthusgaser. Ökad hållbarhet är en av de främsta drivkrafterna till elektrifieringen. De nya eldrivna lastbilarna behöver också kylsystem, men ställer nya krav på kylningen. Elfordon drivs av batterier och elektronik.

– Kylsystem till ellastbilar är mer komplexa än de är till förbränningslastbilar, säger Arnaud Contet. Om vi kyler fel – för mycket eller för lite – mår batteriet dåligt.

På tio års sikt kommer kanske hälften av alla lastbilar vara elektrifierade.

– Vi är förberedda på de här förändringarna på marknaden, säger Arnaud Contet. När tillverkningen av förbränningsmotorer minskar kommer vår tillverkning av produkter för dem också minska. De kommer ersättas av produkter för elfordon.

Som ingenjör på TitanX måste man ha bred kompetens på många områden. Det gäller särskilt nu när företaget står inför stora nya utmaningar.

– Vi utnyttjar optimalt den kompetens som finns inom bolaget, säger Anders Brorsson. Men vi behöver också ny kompetens. Genom den kan företaget fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Det går snabbt att fatta och genomföra viktiga beslut inom företaget, vilket bland annat innebär att det är enkelt att ta till vara på medarbetarnas idéer. Medarbetarna har bra kommunikation med sina chefer. Vid behov går det också snabbt och enkelt att kommunicera med koncernledningen. Dessutom möjliggör företagets globala position ett fruktbart kunskapsutbyte över gränserna.

– Ingenjörerna på företaget får utlopp för sitt teknikintresse på ett sätt som utvecklar både dem och företagets verksamhet i positiv riktning. För dem som är ambitiösa och kreativa öppnas det enastående karriärmöjligheter på TitanX, säger Anders Brorsson.

Annonsinformation:

TitanX Engine Cooling är en världsledande global leverantör av kylsystem till motorer för kommersiella fordon. Företaget har en årlig omsättning på drygt 2 miljarder kronor och över 1 000 anställda. Företagets huvudkontor finns i Sölvesborg. Utveckling och tillverkning sker i Linköping och Mjällby i Sverige samt i USA, Brasilien, Polen och Mexiko. Sedan 2017 ägs företaget av indiska Tata AutoComp Systems Ltd.

Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.