ANNONS FRÅN HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Sociala robotar testas inom psykoterapin

Foto: Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde leder det EU-finansierade prestigeprojektet DREAM. Det går ut på att använda sociala robotar i psykoterapi, riktat mot barn som diagnostiserats med autism.

Publicerad Uppdaterad

Det europeiska forskningsprojektet DREAM studerar effekten av sociala robotar som används vid terapi med barn i åldern 4–8 år, som har diagnosticerats med autism. Tom Ziemke, professor inom kognitionsvetenskap, berättar att dessa barn kan verka tillbakadragna men att de ofta är intresserade av teknik. Samtidigt är de intresserade av robotar och dockor – människoliknande objekt men utan den sociala komplexitet som ofta präglar mänsklig kommunikation:
- Det handlar om relativt enkla robotar som kan prata med barnet eller se var barnets blick är fäst. I en typisk situation använder den närvarande terapeuten en robot som placeras mitt emot barnet och som sedan exempelvis kan be barnet att imitera robotens rörelser eller att peka ut vad roboten tittar på.

Det interdisciplinära projektet involverar forskare inom kognitionsvetenskap, artificiell intelligens, robotik och inte minst klinisk psykologi. Målet är att bland annat utforska en terapimodell som är resurseffektiv och som därmed också förbättrar den vård som barn med autism får:
- Den enda terapiformen som i dag är allmänt accepterad som evidensbaserad är mycket resurskrävande. Varje barn behöver helst flera timmar om dagen och från en så tidig ålder som möjligt. Man räknar med att ungefär 1 av 68 barn befinner sig någonstans på autismspektrumet. Det innebär att det helt enkelt inte finns tillräckligt många terapeuter vilket leder till att många barn får för lite terapi eller för sent i livet, säger Tom Ziemke.

Han pekar på siffror från Storbritannien som visar att endast 16 procent av de personer som befinner sig på autismspektrumet är ute på arbetsmarknaden, vilket är en förlust för både samhälle och individ. Med bättre terapi kan dessa siffror förbättras. - Vi genomför just nu noggranna kliniska studier och det vi hittills sett är att resultaten är mycket lovande. De ser ut att vara helt jämförbara mellan terapiformen människa-människa och robot-människa. Vi tror att resultaten gör att även robotterapin kommer att betraktas som ett tänkbart alternativ framöver.

Tom Ziemke berättar att anledningen till att prestigeprojektet koordineras från Skövde är den stora kompetens som här finns inom det tvärvetenskapliga området: - I Skövde finns en stor forskningskompetens inom just interaktionen mellan robot och människa. Högskolan har varit involverad i flera stora europeiska projekt och nätverk inom fältet de senaste tolv åren.

OM DREAM

DREAM står för ”Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders”. Projektet började april 2017 och pågår till september 2018 eller mars 2019. Koordinator: Tom Ziemke, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde tom.ziemke@liu.se, 0705-441444 Mer detaljerad information om DREAM finns på projektets webbplats:

Läs mer här