ANNONS FRÅN NY TEKNIK EDUCATION

Rollen som CTO: Att leda den tekniska transformationen i en föränderlig värld

I en tid av snabbväxande teknisk utveckling står CTO:n (Chief Technology Officer) i frontlinjen för innovation och tillväxt. Men hur är det egentligen att ha rollen som CTO och vad innebär det?

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Genom en intervju med Mats Karlsson, CTO på Icomera, en leverantör av integrerade anslutningslösningar för tåg, spårvagnar och bussar, får vi insikt i den komplexa och dynamiska verkligheten som kännetecknar rollen som CTO. Vi utforskar vi bredden i CTO-rollen, dess specifika ansvarsområden och hur Mats navigerar den ständigt föränderliga teknikbranschen.

Mats Karlsson medverkar även som lärare i Ny Teknik Educations flaggskeppsutbildning: Certifierad CTO med start i september. Kursen är en del av Ny Teknik Groups storsatsning på CTO-rollen 2024.

Att vara CTO

Huvudansvaret för en CTO är att driva den tekniska visionen och leda organisationens tekniska strategi. Mats Karlsson beskriver hur detta innebär att identifiera och implementera nya tekniker, skapa innovativa produkter och säkerställa en skalbar och säker infrastruktur.

– Samtidigt hanterar jag budgeten, samarbetar med CISO:n om cybersäkerhet och kommunicerar med ledningen och branschen. Innovation är min passion. Jag uppmuntrar till forskning, nya partnerskap och strävar ständigt efter att forma vår digitala framtid, säger han.

Mats Karlsson har tydliga mål i sin roll som CTO - att driva tillväxt och skapa kundnytta genom att utveckla och implementera nya tekniker. Med siktet inställt på att implementera ny teknik inom alla segment och områden arbetar han dagligen för att uppnå dessa mål.

CIO, COO eller CTO?

Den moderna företagsstrukturen kräver nära samarbete mellan en CTO och organisationens andra ledarroller, som CIO (Chief Information Officer) och COO (Chief Operating Officer). Varje roll har sin specifika inriktning. Exempelvis ansvarar CIO för IT-infrastruktur och informationssäkerhet, COO fokuserar på effektiv drift och processer och CTO:n driver innovation och teknisk utveckling.

Icomera har ingen renodlad CIO. Mats Karlsson belyser skillnaderna mellan sin roll och rollen som COO och hur de kompletterar varandra för att skapa en effektiv helhet.

– Vår COO har som uppgift att projektleda installationen och systemintegrationen på tågen samt ansvarar för bland annat drift och support. Min uppgift som CTO är att se till att de har relevanta support och övervakningsverktyg samt att rätta buggar, utveckla produkterna och relaterande tjänster så de blir enkla att installera, drifta och integrera med andra system.

Trender inom teknik- och affärsutveckling

Att ligga steget före konkurrenterna kräver ständig innovation. Icomera är exempelvis ofta tidigt ute med att applicera ny teknik och trender, som 5G och AI, för att behålla sin relevans på marknaden. Mats betonar vikten av att aldrig sluta utforska nya möjligheter och trender.

– Jag som CTO vill alltid mer än vad som för tillfället är tekniskt möjligt, jag ser möjligheter som ibland bara saknar en eller ett par pusselbitar. Ofta löser tiden detta och ny teknik blir tillgänglig som vi kan använda till att lösa problemet, eller skapa och vidareutveckla tekniken/affären. Jag slutar aldrig att leta och söker ständigt nya möjligheter till att implementera ny teknik inom vårt segment.

Som visionär och innovatör måste CTO:n navigera i en ständigt föränderlig teknologisk värld. Mats menar att han ser möjligheter i nya trender och förstår hur de kan implementeras i företaget.

– Jag måste vara både visionär, se trender och möjligheter samt förstå hur vi kan implementera ny teknik och utveckla våra produkter, tjänster och vår organisation. I takt med att tekniken utvecklas, måste även organisationen utvecklas.

Rollen som CTO – en dynamisk roll

Rollen som CTO är dynamisk och utvecklas parallellt med teknikens utveckling. Mats ser dock kärnan i rollen som densamma: att möjliggöra den digitala transformationen och leda organisationen mot framgång.

– Vi lever alla i en era av snabb teknisk utveckling. Mitt jobb är att främja denna utveckling för våra kunder. Genom att göra det hjälper vi dem att öka sin effektivitet och leverera överlägsna produkter till sina egna kunder. Trots snabb teknikutveckling och krav på att som CTO vara i framkant ändras inte min funktion, endast teknikerna jag arbetar med.

Som CTO ställs du inför en stor variation av utmaningar. Rollen är komplex, och kräver en kombination av teknisk kunskap, strategiskt tänkande och starkt ledarskap. Att leda och navigera dig, ditt team och företag genom en blixtsnabb teknikutveckling, förstå tekniken i en kommersiell kontext, säkerställa en robust teknisk arkitektur, bygga partnerskap, utvärdera förvärv och behärska M&A-processer är delar av din vardag.

Vill du lära dig mer?

Nu lanserar Ny Teknik Education flaggskeppsutbildningen Certifierad CTO, som riktar sig till dig som vill fördjupa dig i en CTO:s ansvarsområden och få ett helhetsperspektiv på CTO-rollens förståelse för affärs- och teknikutveckling, kompetenskrav och funktion. Den riktar sig till dig som är, eller siktar på att bli CTO, teknisk ledare/chef eller liknande strategisk/operativ roll i gränslandet mellan teknik och affär.

Utbildningen förbereder dig för rollen som CTO, eller kompletterar och fördjupar befintlig kunskap och ger dig som redan är CTO ett ”kompetenskvitto”. Utifrån teoretiska och praktiska inslag ger den dig inspiration och ett kunskapsmässigt fundament att stå på, samt förmågan att fungera framgångsrikt i CTO-rollen.

Utbildningsstart 25 september – klicka på länken för att säkra din plats: Certified Chief Technology Officer (CTO) - Ny Teknik Education