ANNONSSAMARBETE MED ...

Rätt affärssystem allt viktigare för ekonomichefen

Idag finns det höga förväntningar på ekonomichefens förmåga att presentera finansiell data och analyser för att stötta ledningsgrupper och hjälpa företag att uppnå lönsam tillväxt.

Publicerad

Ekonomiavdelningar behöver flexibla affärssystem som snabbt kan generera dynamiska rapporter och anpassas efter förändringar på företaget, något som lett till ett ökat intresse för molnbaserade lösningar. I Magic Quadrant-rapporten för molnbaserade HCM-lösningar för medelstora och stora företag utses Workday till ett ledande system.

Att flytta affärssystemet till molnet kan innebära kostnadsbesparingar, flexibilitet och ökad effektivitet för en ekonomiavdelning. Till skillnad från traditionella affärssystem kan en molnbaserad tjänst enkelt uppdateras och skalas upp i takt med tillväxt eller förändrade behov hos ett företag. Leverantören tar samtidigt ansvar för drift, tillgänglighet och säkerhet av all data.

- Ekonomibranschen befinner sig i ett spännande skifte. På Workday strävar vi efter att förändra branschen genom att sätta kundnöjdhet i centrum, vilket har gjort det möjligt för oss att hålla oss i framkant och möta våra kunders behov när vi utvecklat vårt molnbaserade affärssystem. Vi vill hjälpa företag att hantera en alltmer komplex finansiell miljö och samtidigt stödja dem i takt med att de expanderar sina verksamheter globalt, säger Betsy Bland, Vice President, Financial Management Products, på Workday.

I takt med interna och externa förändringar, så som införandet av nya bokföringsstandarder, bolagsförvärv eller expansion in i nya länder, behövs ett affärssystem som kan anpassas efter ett företags förändrade behov. Annars finns en risk att finansiella data blir missvisande eller svårtolkade, och därför inte fungerar som tillförlitligt beslutsunderlag. Vid val av affärssystem är det därför viktigt att ta hänsyn till att det finns en anpassningsbar teknisk plattform, samt att alla funktioner inom företaget är integrerade med varandra.

Gartner har utsett Workday Financial Management till ett av de ledande molnbaserade affärssystemen på marknaden för medelstora och stora företag. Vi menar att Workday utmärker sig för sin beprövade och robusta molntjänst.

Bland Workdays kunder finns allt från medelstora företag till Fortune 50-företag. Några globala kunder är Aon, Nasdaq, Netflix och WeWork som alla använder Workday Financial Management.

- Vi har tillgång till de finansiella resultat vi behöver samma stund som en ny transaktion bokförts. Vi behöver aldrig vänta. Det innebär en stor skillnad när vi stänger våra böcker, och hjälper oss att fatta välgrundade affärsbeslut i realtid, säger Chris Klimek, VP Global Finance and HR technology, Aon Service Corporation.

I studien ”Future of Financial Reporting” svarade 66 procent av tillfrågade ekonomichefer att de idag inte kan göra anpassningar i sina rapporteringssystem utan att blanda in IT-avdelningen, vilket länge har skapat en frustration i branschen. Workday Financial Management har designats så att ekonomiavdelningen själv kan skapa och anpassa processer och rapporter utan extern inblandning.

- Sedan mjukvara för affärssystem först kom på 70-talet har teknik haft en betydande roll för ekonomiavdelningar. Dagens affärssystem måste kunna anpassa sig efter förändringar på marknaden, och kunna leverera information och insyn i ett företags finansiella ställning i realtid; på vilken enhet som helst, var som helst och när som helst, säger Mark Nittler, Vice President, Enterprise Strategy på Workday.

Workday Financial Managment kan även integreras med Workdays HR-lösning, så att HR- och ekonomiavdelningen kan jobba nära varandra i samma system.

- Ekonomisk rapportering kommer inte att bli mindre komplex, och olika stakeholders kommer alltid att behöva tillgång till ett företags finansiella data. Ekonomichefen kommer att anta en roll som strategisk partner framåt, och hjälpa organisationer att göra snabbare och smartare val baserat på relevant data. Därför blir det också viktigare för företag att se över den tekniska plattform som deras affärssystem vilar på, och att säkerställa att de är beredda inför den finansiella transformation vi har framför oss, avslutar Mark Nittler.

Ladda ned Gartner-rapporten via Workdays hemsida: www.workday.se för att jämföra och lära dig mer om de olika molnbaserade affärssystemen som finns på marknaden.

FAKTA/INFORMATION

Gartner understöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i våra forskningsartiklar, och vi råder inga teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som får högst betyg eller annan benämning. Gartners forskningsartiklar innefattar åsikter tillhörande Gartners forskningsorganisation och dessa ska inte tolkas som framläggande av fakta. Gartner frånsäger sig alla uttryckliga och underförstådda garantier beträffande denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.