ANNONS FRÅN MOBILARIS

Mobilaris möjliggör nollvisionen på riktigt

Genom Mobilaris digitala lösningar får företag inom främst process- och tillverkningsindustrin realtidsinformation från människor, maskiner och fordon, vilket bidrar till att förhindra olyckor på arbetsplatser.

Publicerad Uppdaterad

Andreas Ericsson är vd för Mobilaris Industrial Solutions. Han beskriver Mobilaris Industrial Intelligence som ett beslutsstödssystem, som förhindrar olyckor och även fungerar som ett viktigt stöd i hanteringen av arbetsplatsincidenter, exempelvis vid evakuering. 

– Systemet samlar in data via en aktiv tag – liknande ett passerkort – som sänder ut position och data kring var olika objekt befinner sig inom ett visst område. Detta kommuniceras sedan med existerande infrastruktur.

Skickar ut en varning
Systemet har många användningsområden; exempelvis att förhindra olyckor kopplade till fordon, traverser eller farliga maskiner. Kommer en människa i närheten av fordon, travers eller maskin skickas omedelbart en varning som notifierar både föraren och personer som befinner sig i det farliga området.

– Ett annat exempel är att man kan styra vilken typ av behörighet som krävs i vissa områden. Saknas den säkerhetsklass eller utbildning som krävs för att vistas på en viss plats kan det även här skickas ut en varning, såväl till personen det gäller som till arbetsledare. Vår ambition är att man ska kunna ha en nollvision på riktigt.

All data samlas i ett system och visualiseras sedan i ett 3D-gränssnitt där ikoner för personer, fordon och utrustning visas i realtid, något som är viktigt i exempelvis utrymningssituationer. Informationen gör att man kan fokusera på de som verkligen behöver hjälp.

– Detta är ett väl beprövat system som redan idag används inom gruvindustrin och där är vi världsledande, inte minst på grund av att våra kunder har kunnat påvisa en ökning av produktiviteten på över 10 procent!

All data är anonymiserad
Andreas är noga med att poängtera att persondata och integritet har stått högt på agendan redan från dag ett.

– All data kopplad till personer är anonymiserad och låst i systemet. De personer som har behörighet att låsa upp datan har unika lösenord, vilka loggas vid varje användning. Det gör att man omedelbart kan göra en revision av vem som har använt systemet. Många av våra kunder har trots detta valt att inte dölja personuppgifterna eftersom de anställda själva anser att det är en trygghet att ha informationen öppen.

Snabbt och enkelt att komma igång
Eftersom företaget inte nyttjar egen hårdvara kan de enkelt anpassa sig till olika leverantörer och teknologier som finns inom kommunikation. Det gör att det går enkelt och snabbt att komma igång med dessa lösningar.

Läs mer här: www.mobilaris.se

Fakta

Mobilaris Industrial Solutions (del av Mobilaris Group) erbjuder digitala lösningar för ökad arbetsplatssäkerhet hos företag inom främst process- och tillverkningsindustrin. Lösningar som gör det möjligt att via realtidsinformation från människor, maskiner, fordon och utrustning förhindra allvarliga arbetsplatsolyckor eller som fungerar som ett viktigt stöd i hanteringen av arbetsplatsincidenter, såsom räddningsinsatser eller evakuering.