ANNONS FRÅN LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitets unika drönarlaboratorium

Utvecklingen av drönare går snabbt och skapar nya möjligheter inom en rad områden. Det är något som Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet tar till vara på, genom sitt unika kompetenscentrum och sin testbädd för drönarrelaterad forskning och utveckling.

Publicerad Uppdaterad

Trafikflyghögskolan (TFHS) är en del av Lunds universitet, vilket innebär att de är ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. En majoritet av utbildningarna och forskningen bedrivs vid Ljungbyheds flygplats, beläget i Klippans kommun.

– Vi är ett kompetenscentrum för allt som rör det aeronautiska – oavsett om det är bemannat eller obemannat – och den teknik som ska samsas i ett integrerat luftrum, säger Johan Bergström, prefekt på TFHS och docent i riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet.

Extrem tvärvetenskaplig potential
Sedan två år tillbaka utvecklar TFHS en avancerad testbädd med tvärvetenskaplig infrastruktur för drönarrelaterad forskning och utveckling inom samverkansprojektet UAV@Lund, där UAV står för Unmanned Aerial Vehicle.

– Det har, under ett flertal år, skett en snabb teknisk utveckling där drönare bidragit till en ökning gällande antalet samhällstillämpningar och vi såg möjligheten att ta ett samlat grepp kring det här. Då fanns det redan forskargrupper vid universitet som låg långt fram i användningen av drönare på olika sätt, säger Johan Bergström och tillägger:

– Bland annat arkeologer som använder drönare för avancerad 3D-modulering vid historiska utgrävningar och naturvetare som använder dem för att analysera till exempel grödor eller fauna. I och med att Lunds universitet rymmer hela åtta fakulteter har vi en extrem tvärvetenskaplig potential, men det saknades organiserad kompetensutväxling mellan grupperna.

Goda möjligheter för externa aktörer

Lunds universitet såg samma möjligheter som Johan Bergström och hans kollegor, och beviljades så kallade samverkansmedel för projektet. I dag koordineras UAV@Lund från TFHS men involverar drygt 30 forskare, ett tjugotal företag och andra organisationer i det omgivande samhället.

– Vi organiserar bland annat seminarier och kurser som syftar till att öka förståelsen av den komplexa miljö de opererar i samt att säkert och effektivt tillämpa drönare inom olika områden. Jag ansvarar också för att bygga upp vårt drönarlaboratorium som är till för universitetets forskargrupper och externa aktörer. Här finns stor potential i att använda vår kompletta testbädd i ett kontrollerat luftrum som sträcker sig flera tusen meter upp och över mångfacetterat landskap och hav, säger Rikard Tyllström, universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper och pilot med över 15 års erfarenhet av kommersiella passagerarflygningar ute i världen. Han fortsätter:

– Vårt samarbete med det industriella forskningscentrumet ScanOat är ett bra exempel på hur vi arbetar med både universitet och externa aktörer, i det här fallet forskare specialiserade på bland annat tillämpad biokemi samt RISE, Oatly och Lantmännen. Syftet är att utveckla nya havre-baserade produkter som kan odlas industriellt. Här kan vi med hjälp av drönare samla in högupplöst data från försöksodlingar som vi omedelbart analyserar och drar slutsatser ifrån.

– Ett annat framgångsrikt och tvärvetenskapligt projekt inom UAV@Lund, som vi genomför tillsammans med forskare från institutionerna för kärnfysik och reglerteknik samt ESS och CERN, är en autonom lösning som mäter och klassificerar radioaktiv strålning såväl inomhus som utomhus med hög precision, säger Johan Bergström.

Nytt europeiskt regelverk

Den 1 januari 2021 kommer ett nytt europeiskt regelverk för drönarrelaterad flygning och Rikard Tyllström noterar redan att det finns många aktörer, såväl privata som offentliga, som uttrycker sitt behov av fortbildning och kompetensutveckling.

– Det är något som vi möter genom exempelvis uppdragsutbildningar, på plats eller via moderna distanslösningar, designade för aktörens behov. Vi ser fram emot och välkomnar det nya regelverket. Det kommer att bidra till en tydlighet i vilka förutsättningar som gäller för drönarrelaterad flygning och öppnar upp ytterligare möjligheter till samhällsnyttiga flygoperationer. Tack vare att vi sitter med i Swedish Institute of Standards kommitté är vi också med och behandlar samt påverkar de frågor som rör de tekniska aspekterna, säger Rikard Tyllström och avslutar:

– Organisationen har hög kompetens inom riskhantering och lång erfarenhet ifrån det traditionella flyget som kommer väl till pass då det nya regelverket framförallt är riskbaserat. Framåt kommer vi att arbeta vidare för att dimensionera vår verksamhet utifrån det ökande behovet av fortbildning samt med utvecklingen av vårt unika koncept med testbädd och drönarlaboratorium i samverkan med externa parter.

Annonsinformation:

Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet koordinerar samverkansinitiativet UAV@Lund vilket engagerar fler än 30 forskare från fyra fakulteter, samt externa partners. Det nya regelverket delar in obemannade operationer i tre övergripande kategorier baserat på risknivå: Open, specific och certified. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@almatalent.se.