ANNONS FRÅN HITACHI ENERGY

Framtidens energisystem: Hitachi Energys STATCOM-lösningar förbättrar stabiliteten

Omvandlingen av energilandskapet, med fler variabla förnybara energikällor som integreras, kan påverka stabiliteten i elnätet. Därför har Hitachi Energy utvecklat Enhanced STATCOM för att ge ännu säkrare och effektivare spänningsstabilitet. – Det fungerar ungefär som en försäkring för elnätet, säger Andrew Owens på Hitachi Energy.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Andrew Owens är Global Product Manager, inom enheten High Power Solutions, på Hitachi Energy.

Han förklarar att statiska kompensatorer, så kallade STATCOM:s, kan installeras på utvalda ställen i elnätet för att upprätthålla ett dynamiskt reaktivt effektstöd som ökar stabilitet och spänningskvalitet.

– Traditionellt har STATCOM använts för att reglera eller stödja spänningen vid störningar i elnätet, säger han.

Ytterligare stabilitet med Enhanced STATCOM

STATCOM-tekniken förbättrar spänningsstabiliteten och elnätets tillförlitlighet genom att snabbt tillhandahålla nödvändig reaktiv effekt när spänningen varierar. Hitachi Energy har under en längre tid levererat lösningar för elkvalitet med hjälp av STATCOM, ett koncept som nu vidareutvecklats.

– Man kan säga att E-STATCOM fungerar ungefär som en försäkring för nätet. Nu utökar vi konceptet med SVC Light® Enhanced som absorberar och motverkar förändringar, och stabiliserar nätet vid störningar och obalanser mellan elproduktion och efterfrågan, säger Andrew Owens.

Justerar dynamiska beteenden

E-STATCOM är baserad på en stor, skräddarsydd flernivå-kraftelektronisk omvandlare (MMC) för att möta specifika nätbehov när det gäller storlek och kontrollprestanda. E-STATCOM är en flexibel lösning där både aktiv och reaktiv effekt på ett kontrollerat sätt kan styras och utbytas helt oberoende. Kraftomvandlaren gör det möjligt att justera dynamiska beteenden. Dessutom kan kraftomvandlaren kompensera för obalans och harmoniska störningar i systemet.

– Detta hjälper till att undvika strömavbrott och skyddar känslig elektronik från störningar. Det gör det också möjligt att integrera förnybara energikällor där det kanske inte tidigare varit möjligt, vilket gör elnätet mer tillförlitligt, säger Andrew Owens.

Han förklarar det stora behovet av att anpassa elnätet för att transportera el från avlägsna platser där förnybar energi produceras och för att hantera eltransporter över längre avstånd. Samhället måste identifiera och hantera dessa behov av nya tekniska lösningar för att undvika risker och effektivisera teknikutvecklingen.

Finns pengar att spara

Att använda elnätets befintliga kapacitet mer effektivt är säkrare och mer miljövänligt. Genom att installera E-STATCOM kan driftskostnaderna sänkas och elnätet förbättras. Tekniken kommer också att vara viktig för att säkerställa stabiliteten i elnätet och för att nå målen för koldioxidneutralitet.

– Det här är en viktig del av samhällets beslut att gå mot Net Zero. För att uppnå det krävs teknik som kan hantera de utmaningar som övergången till förnybar energi innebär. Där strävar vi efter att tillhandahålla nödvändig teknik som behövs för att möta dessa utmaningar, avslutar Andrew Owens.

Läs mer om STATCOM - SVC Light® Enhanced | Hitachi Energy