ANNONSSAMARBETE MED ...

Dynamic Code digitaliserar diagnostiken - säker testning med hjälp av DNA

Anne Kihlgren (t.v.) är grundare av Dynamic Code.
Anne Kihlgren (t.v.) är grundare av Dynamic Code.

Tio miljoner av de läkarbesök som årligen sker i Sverige är besök som är misstänkta infektioner ämnade för provtagning.

Publicerad

Dynamic Code använder avancerad DNA-teknik och patienter kan ta testet i fråga hemma och få testsvar, diagnos och behandling utan att behöva lämna hemmet. Någonting som i framtiden inte bara spås bli en viktig del av sjukvården, utan som under Covid-19-pandemin även visat prov på att vara effektivt, säkert och flexibelt.

Anne Kihlgren är i grunden biokemist och arbetade under 90-talet på SKL, det som idag heter NFC (Nationellt forensiskt centrum). Där arbetade hon med DNA-teknik vid brottsplatsutredningar och var med och tog fram den teknik som används vid den typen av utredningar än idag. På SKL såg Anne Kihlgren både enorma fördelar men även möjligheter med tekniken vilket var startskottet till Dynamic Codes grundande år 2000.

– I början jobbade vi mest med släktskapsanalyser och härstamningskontroller för djur, vi arbetade även som ett konsultbolag och kunde ge second opinions. År 2012 började vi med det hälsokoncept vi har idag. Kortfattat kan man säga att vi jobbar med att digitalisera diagnostik och vi har en plattform som möjliggör att kunna erbjuda det till både konsument och vårdgivare, säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.

Dynamic Code erbjuder idag över 20 olika tester som möjliggör att vårdtagare och patienter kan få diagnos på distans. Idén bygger på att man som patient, själv tar provet hemma och sedan skickar det till Dynamic Code för kvalitetssäkrad laboratorieanalys. När provet är analyserat kan både diagnos och behandling ske direkt via digital vårdgivning.

– Ett exempel på effektiviteten och resurssparandet som tekniken innebär är vårt celiakitest. Den som testar sig får svar på om man har celiaki och intolerans mot gluten inom sex dagar. I den traditionella vården tar en sådan diagnos i snitt 3,5 år att fastställa, säger Anne Kihlgren.

Och faktum är att Dynamic Code samarbetar både med vården och apotek i det nya vårdlandskapet. De vårdgivare som är anslutna till Dynamic Code kan, vid misstänkta patientsymptom, enkelt beställa ett test till patienten genom en knapptryckning och på så sätt använda tidigare besök- och provtagningsresurser till annan vårdgivning. Flera av Dynamic Codes tester mäter flera infektioner/parametrar vid samma provtagning. Parametrar som i den traditionella vården ofta mäts separat vid olika tillfällen. En fördel med DNA-diagnostisering är att man kan detektera bakterier, virus och svampar, vilka orsakar infektion, effektivt med hög precision och säkerhet. Tack vare tekniken kan även antibiotika undvikas att skrivas ut - i de fall det inte är nödvändigt.

– Ta halsfluss till exempel, det kan orsakas av både virus och bakterier. Om den är bakteriebaserad finns det anledning för antibiotika, men inte om den är virusbaserad. Vår idé är att hitta bakterier och behandla tidigt. Fångar vi upp en bakteriebaserad halsfluss i tid kan lindrigare antibiotika skrivas ut istället för en stark bredspektra som kan krävas vid långt gången infektion. Annat exempel är vårt mykoplasma genitalium-test där man inte endast får svar på om man bär på könssjukdomen utan läkaren som beställer det får även information om huruvida bakterierna är resistenta mot azitromycin. Det är ett viktigt led att ge ett bra verktyg för diagnos och på så sätt undvika antibiotikaresistens, säger Anne Kihlgren.

Trots det att Dynamic Code funnits i den form det är i idag sedan år 2012 fick, och får, en stor andel av Sveriges, såväl som övriga världens befolkning under år 2020 och 2021, verkligen testa på tekniken i realitet med hänsyn till Covid-19-pandemin.

– Väldigt många människor har testat självprovtagning med digitalt svar och vårdgivning vid covid-19 PCR. Det är en typ av “proof of concept”. Man litar på provsvaren och vi ser en beteendeförändring vilket jag tror är starten på en enorm utveckling. Vårt digitala test- och diagnoskoncept har vi verkligen sett att det fungerar. Här sker också utveckling kring logistik och distribution så att testerna blir än mer lätttillgängliga, säger Anne Kihlgren.

Och utvecklandet av logistiken är inte det enda som utvecklas inom DNA-teknik. Allt fler aktörer forskar på och vill kunna erbjuda förebyggande tester där man med hjälp av anlag tar reda på om personen som tar testet löper större risk för en viss sjukdom eller tillstånd.

– Vissa sådana här tester finns redan men jag tror att det är oerhört viktigt att testerna är meningsfulla. Det jag menar då är att de ska ha ett värde rent medicinskt och därmed kunna tillföra ett värde för den som testar sig. I framtiden tror jag att det kommer att finnas ett brett spektra av många värdefulla tester, exempelvis HPV och pre-diabetes, säger Anne Kihlgren.

Den fortsatta utvecklingen av DNA-diagnostik är och kommer att bli en betydande del av framtidens vård. På Vitalis, nordens ledande e-hälsomöte, får du veta mer om framtidens eHälsa.

Vitalis är Nordens ledande mässa och konferens kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Det är ett tillfälle då representanter från kommuner, regioner, myndigheter, akademi och industri får möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och kunskap och inspirera varandra. Vitalis arrangeras nästa gång 17-19 maj 2022. Läs mer på www.vitalis.nu

Annonsinformation

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se