ANNONS FRÅN SCANIA

Digitalisering är nödvändigt för överlevnad

Uppkopplade fordon och insamling av data har tagit Scania från att vara ett bolag som producerar lastbilar till att bli ett tjänsteföretag. De insåg tidigt vikten av digitalisering, och i dag har de producerat cirka 250 000 uppkopplade fordon som åker runt i världen.

Publicerad Uppdaterad

Det blir allt svårare att undvika det digitala landskapet. Utvecklingen går lavinartat och vare sig man vill eller inte är digitaliseringen något som påverkar i stort sett alla företag och organisationer. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras så småningom och de företag som inte förstår det kommer få svårt att överleva.

Fortfarande är okunskapen om digitalisering stor och många bolag saknar både vision för sin digitala utveckling och en strategi för hur den ska gå till. Tidigt var detta en fråga för IT-avdelningarna. I dag genomsyrar det digitala tänkandet hela organisationen. Inte minst ledningen måste vara med på tåget. Processen med digitalisering börjar alltså med ledarskapet.

En lastbil är en stor investering för kunden och genom att använda sig av insamlad information kan Scania hjälpa dem att optimera sina körningar.

Scania är inte ett av dessa. Fordon har traditionellt sett varit ganska slutna system, men Scania insåg tidigt att rätt använt kan digitaliseringen skapa en effektivare organisation och vara en stor konkurrensfördel. De har hållit på med insamling av information ända sedan slutet på 1990-talet. 2011 beslutade man att uppkopplingsmöjligheter skulle följa med de fordon som såldes och numera är alla nya fordon uppkopplade.

Scania har alltså satsat stort på digitalisering och går från att vara ett tillverkande industriföretag som säljer produkter, reservdelar och reparationer till att tillhandahålla transportlösningar som tjänst. Det är det uppkopplade fordonet som står i centrum.

I dag har Scania cirka 250 000 uppkopplade fordon. Med det kan de inte bara erbjuda sina kunder optimerade transportlösningar utan även få tillgång till en rad annan användbar kunskap för att leverera nya tjänster och stötta sina kunder i deras verksamheter.

En lastbil är en stor investering för kunden och genom att använda sig av insamlad information kan Scania hjälpa dem att optimera sina körningar. De kan se precis hur de kör sitt fordon, vilken hastighet, last och vad som blir den ultimata transportlösningen för dem.

Scania har utarbetat system där de dessutom kan analysera den data som inhämtas och tillsammans med kund genomföra avancerade beräkningar som inte bara optimerar flöden och bemanningen av fordonen, utan också kan förutse när ett fordons komponenter är på väg att gå sönder. Informationen kan också användas till att hjälpa chauffören, att exempelvis påminna denne om att ta sina raster.

Den tillhandahållna datan kan även användas till att minska miljöpåverkan. Man skapar en förståelse kring vilka parametrar som påverkar bränsleförbrukningen och kan göra beräkningar så att det går att transportera mer last på mindre bränslemängd. Man kan också upplysa chauffören om när denne inte kör miljöovänligt.  

När bilarna sänder data om position, hastighet och allmäntillstånd kan man dessutom i teorin till och med i realtid förutse när en olycka blir sannolik på en viss plats och justera hastigheten.