ANNONS FRÅN BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS

Avancerad teknologi för högt utvecklat försvar

Det är skarpt läge för forskningen när BAE Systems Hägglunds utvecklar avancerad försvarsteknologi för att skydda människor i extrema miljöer – både på marken och i cybern.

Publicerad Uppdaterad

Innovativ spjutspetsteknologi för de mest extrema situationer och miljöer har fört BAE Systems Hägglunds till en ledande position inom en ytterst krävande försvarsindustri där cyberhotet är och blir allt mer närvarande.

– Här på BAE Systems Hägglunds får vi bedriva forskningen från framsteg till implementation och se hur vi sedan skapar mervärde för människor i de mest utmanande miljöer. Vi har dagligen kontakt med alltifrån forskare till de brukare som deltagit i fredsbevarande insatser i bland annat Afghanistan. Att jobba med hela den bilden är otroligt spännande och dynamiskt, berättar Stefan Thelin, Head of Technology.

BAE Systems Hägglunds genomsyras av forskning och utveckling. Nära hälften av de anställda är verksamma inom området – ett måste för att hålla sig relevant inom branschen.

– Vi jobbar aldrig så bra som när vi blir utmanade. Det är också en anledning till att våra befintliga kunder kommer tillbaka, säger Stefan Thelin.

Beträffande bandgående fordon och systemintegration är man marknadsledande och produkten CV90 är inköpt av sju länder vilket är unikt i västvärlden. Under det sista året har AI tagit företaget på en helt ny väg framåt.

– Autonoma bilar finns och är inget konstigt – men det är en komplex utmaning med fordon som ska navigera i svår terräng. Finns inga vägar att följa måste systemet ändå kunna planera körningen och känna av vad som till exempel är en buske, sten eller människa. Och dessutom göra detta i hög hastighet, berättar Stefan Thelin.

Battleview 360 är ytterligare en AI-produkt. Systemets unika egenskaper ökar omvärldsuppfattningen och minskar arbetsbelastningen för besättningen under extrema förhållanden.

Med hjälp av kamera och andra sensorer sammanförs informationen till en komplett bild av stridsområdet och ger besättningen en 360-graders realtidsvy. En annan världsunik produkt är det högteknologiska kamouflagessystemet ADAPTIV som kan få ett fordon att smälta in i miljön både termiskt och visuellt.

Så finns det en spaning inför framtiden?

– Mycket av teknikutvecklingen som tidigare drevs av försvarsindustrin sker nu inom många olika branscher, förklarar Carolina Norberg, Head of System Design. Det gör att de tekniska stegen sker snabbare, oftare och öppnar upp för nya möjligheter. Utmaningen för oss i detta är att på ett bra sätt implementera tekniken i våra produkter och designa ett system, en helhet som kunden ska leva med i 30 år. Det gör att vi behöver ha stor förståelse för kundernas perspektiv, ett systematiskt förhållningssätt och säkerställa att vi gör rätt saker under hela utvecklingen. Det är utmanande, men det är just sådant vi är bra på.

För mer information: www.baesystems.com

FAKTA:

BAE Systems Hägglunds utvecklar och producerar bandgående militära fordon som ligger i framkant beträffande innovativ försvarsteknologi för extrema och utmanande miljöer. BAE Systemskoncernen har 85 800 anställda i mer än 40 länder. I Örnsköldsvik finns 700 anställda och nästan 50 procent arbetar inom forskning och utveckling.