ANNONSSAMARBETE MED ...

Automatiserad mätövervakning

Livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter har en direkt inverkan på hälsa och välmående hos oss människor. Därför är det förstås ytterst viktigt att de är kvalitetssäkrade.

Publicerad

För att kunna upprätthålla den kvalitet som krävs, spelar övervakning av klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) en nyckelroll vid produktion och lagring. Det finns också myndigheter, direktiv och standarder som ställer detaljerade krav på det här området.

Dessa parametrar mäts och dokumenteras ofta med hjälp av manuella metoder, vilket tyvärr innebär att misstag kan ske och att avläsningarna blir felaktiga eller uteblir helt. All erfarenhet talar för att det är bättre och säkrare att använda automatiserade system för insamling, analys och dokumentering av mätvärden, särskilt om det är frågan om känsliga miljöer och processer.

Moderna mätsystem

Förutom att erbjuda larmfunktioner, har moderna mätsystem två mycket stora fördelar som gör mätningen tillförlitlig och sparar resurser. Det ena är den automatiska överföringen av mätvärden från mätpunkterna till databasen. Man undviker helt de misstag som kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn, där någon ska läsa av, tolka och dokumentera värdena manuellt. Den andra fördelen är att det i princip blir omöjligt att manipulera mätvärdena, just tack vare frånvaron av all manuell hantering.

För att ett automatiserat mätsystem ska vara riktigt flexibelt, behövs en kombination av metoder för att överföra mätvärden hela vägen från mätpunkterna till databasen. I mätsystemet testo Saveris går det att kombinera radioteknik, trådlösa och fasta LAN-nät. Det innebär att man i princip kan nå alla tänkbara mätpunkter inom en byggnad eller anläggning.

Enkelt och överblickbart

Företag som investerar i moderna mätsystem förväntar sig dessutom enkelhet. Det ska till exempel vara enkelt att logga in och signera larm. Med testo Saveris kan det göras direkt i en smartphone. Det grafiska användargränssnittet Cockpit ger dessutom en oöverträffad överblick över hela systemet, där mätplatser och larm kan visas direkt i planskisser över anläggningen.

Mätdatasäkerhet

Mätdatasäkerhet innebär bland annat att inga mätvärden får försvinna vid strömavbrott eller om det uppstår fel i överföringen. I testo Saveris lagras därför mätvärdena på tre ställen: i dataloggrarna, basstationen och databasen. Basstationen är dessutom försedd med ett backup-batteri som skydd mot dataförluster. Den integrerade Audit Trail-funktionen, elektroniska signaturer och olika behörighetsnivåer säkerställer spårbarheten och att mätdata enbart hanteras av behörig personal.

Fakta om mätsystemet testo Saveris

Hjärtat i testo Saveris-systemet är basstationen som kan lagra upp till 120 miljoner mätvärden från upp till 3 000 olika kanaler och skicka ut larm om gränsvärden har överskridits. Det finns också en validerbar CFR-programvara som sköter all insamling, visualisering och dokumentering av mätdata. Användargränssnittet "Cockpit" ger en oöverträffad grafisk överblick över hela mätsystemet. Dessutom finns en databas, som installeras på en egen server. Mätningarna sker med dataloggrar i kombination med analoga eller digitala givare. Överföringen av mätvärden till basstationen sker med radiosignaler eller via befintliga WiFi-nät eller fasta LAN-nät.

Vi på Nordtec hjälper till hela vägen med testo Saveris-systemet. Vi tar hand om allt från behovsanalys till installation, kvalificering, kalibrering och validering.