ANNONS FRÅN SKF

Återvinna rullningslager en växande trend

Allt fler företag använder återtillverkning för att nå sina hållbarhetsmål. Det betyder att efterfrågan på återtillverkade rullningslager ökar. – Det här har en enorm potential, säger Hannes Leopoldseder, chef för SKF:s center för återtillverkning i Steyr, Österrike.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Allt fler företag använder återtillverkning för att nå sina hållbarhetsmål. Det betyder att efterfrågan på återtillverkade rullningslager ökar.

– Det här har en enorm potential, säger Hannes Leopoldseder, chef för SKF:s center för återtillverkning i Steyr, Österrike.

Vindkraftsindustrin är en bransch som nyligen börjat vända sig till SKF för återtillverkning av turbinlager. En förändring som är lätt att fatta med tanke på branschens hållbarhetsfokus rent produktmässigt.

– Även om branschen använt återtillverkade komponenter som elektronik och plåtar under många år, har användningen av återtillverkade rullningslager halkat efter. Men nu har vindturbinerna utvecklats, blivit större och ökat i livslängd, så återtillverkade lager har blivit mer intressanta.

Även stort inom stålbranschen

SKF har arbetat med en ståltillverkare i över 10 år och återtillverkat över 39 000 lager som används i stränggjutningsmaskiner (CCM). Det har hjälpt företaget att minska CO2-utsläppen med mer än 65 ton per år och lett till noll utrustningsfel på grund av lagren. Dessutom har de årliga kostnaderna för CCM-lager minskat med i genomsnitt cirka 500 000 dollar.

Ett annat stålföretag ville minska sina CO2-utsläpp med en tredjedel. För att lyckas tittade man på de processer som genererar störst utsläpp, till exempel masugnar. Dock fokuserar företaget på att minska utsläppen överallt där det var möjligt. Maskiner som gjuter plattor kräver cirka 2000 nya kullager per år. Genom att återtillverka hälften av dessa sparas varje år 10 ton stål och cirka 62 000 kWh energi, samtidigt som det eliminerar nästan 30 ton CO2-utsläpp.

För att uppnå besparingar måste återtillverkningen integreras i företagets driftunderhållsplaner. För att lyckas är det avgörande att identifiera bästa tidpunkt för återtillverkning av ett lager. Det får inte vara för slitet, utan ska bytas vid en slitagenivå som gör att lagret kan återtillverkas till nyskick. Där ser Leopoldseder stor potential i övervakning och artificiell intelligens för att hitta rätt balans.

Två enheter för återtillverkning i Sverige

Hannes Leopoldseder jobbar på ett av SKF:s fler än femton globala center för återtillverkning av rullningslager. Han säger att det finns en trend inom vissa branscher mer än andra att återanvända lager.

– Men i nästan alla fall tenderar det att vara de tillverkare eller operatörer där hållbarhetsmålen redan är högst upp på agendan och som agerar snabbast.

Återtillverkning av lager är en metod som vinner alltmer mark. I dag kan SKF återtillverka de flesta lager. För att utöka kapaciteten i Sverige finns två enheter, en i Göteborg och en nyöppnad i Kiruna. Lokala enheter som möjliggör cirkulära lösningar nära kunderna.

Efterfrågan på enheten i Göteborg ökade med fyra gånger på bara två år.

“Minska, återanvända, återvinna”

Allt fler standarder införs av globala och nationella styrorgan för att förbättra tillverkares hållbarhet. Något som påskyndar användningen av återtillverkade rullningslager. Dock, säger Leopoldseder, måste det vara en gemensam rörelse, baserad inte bara på standarder utan också på kundernas efterfrågan på mer hållbara alternativ.

– Inköpare överväger inte bara om en produkt är tillverkad på ett hållbart sätt utan också om det vid dess livsslut finns en hållbar metod för avfallshantering och om dess komponenter kan återanvändas. Ett tankesätt som kommer föra oss från en linjär ekonomi baserad på “ta, göra och konsumera”, till en cirkulär baserad på “minska, återanvända och återvinna”.

SKF blickar framåt

Om vi blickar framåt, anser Leopoldseder, att fordonsindustrin är ett bra exempel att utgå från.

– När en lastbilsmotor måste bytas kommer köparen att leta efter en återtillverkad sådan – utan att ställa frågor om kvalitet eller om motorn är ny. Den “nya” motorn har byggts av delar från flera olika fordon spridda över hela världen. SKF återtillverkar en kunds eget lager som sedan skickas tillbaka till dem. Om återtillverkade lager var en ”produkt”. Precis som lastbilmotorer, skulle kostnaderna potentiellt bli lägre, samtidigt som vi kortar ner ledtiderna. Det är en av de viktigaste ursprungliga drivkrafterna bakom återtillverkning.

Läs mer om SKF:s återtillverkning.